De Stichting Streekomroep RN7 is de licentiehouder voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten, Wijchen en Overbetuwe. Wij informeren, amuseren en verbinden inwoners van de streek Via TV, radio en online.

Stichting Streekomroep RN7 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73530034. Stichting Streekomroep RN7 heeft de ANBI-status. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 8595.61.288.

 

Bestuur

RN7 valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Streekomroep RN7. Het bestuur van de stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers en zij zijn gezamenlijk bevoegd. Het bestuur van de stichting Streekomroep RN7 wordt gevormd door:

  • De heer A.W.H. Janssen (voorzitter)
  • De heer F.G.M. Laarakker
  • Mevrouw S.C. Veenhoff
  • De heer E.M. Janssen
  • De heer T.G.D. Teunissen

 

Het bestuur is te bereiken via: bestuur@rn7.nl

 

Het kernteam

Directeur: Robert Claus
Dagchef & Hoofd Radio/TV: Maurice de Mandt
Hoofd Nieuws: Rick van Elk
Hoofd Techniek: Willem van der Voort
P&O, Administratie: Jan van der Ham

 

Redactie

De journalistieke leiding van RN7 is in handen van een afdelingshoofd Nieuws. Hij geeft leiding aan de redactie, die voornamelijk uit vrijwilligers bestaat. 
De afdelingshoofd Nieuws van RN7 is Rick van Elk (rickvanelk@rn7.nl). De redactie is bereikbaar via mailadres redactie@rn7.nl of via telefoon (024) 360 8068.

  

Acquisitie

De acquisitie voor RN7 wordt gedaan door Maurice de Mandt

Contact over adverteren? Mail naar sales@rn7.nl.

 

PBO

Stichting Streekomroep RN7 heeft conform de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid op te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. Het PBO komt vier keer per jaar bij elkaar.  

 

Financiering Stichting Streekomroep RN7

Stichting Streekomroep RN7 ontvangt haar financiële middelen van de gemeente Nijmegen, Beuningen, Druten, Wijchen en Overbetuwe. Deze middelen komen uit het Gemeentefonds en worden jaarlijks wettelijk vastgesteld door middel van een bijdrage per huishouden in betreffende gemeente.


Verantwoording Stichting Streekomroep RN7

Bestuursverslag en vastgestelde jaarrekening 2021