DRUTEN - De gemeenteraad van Druten heeft tijdens de onlangs gehouden begrotingsvergadering opvallend fors ingegrepen in de Programmabegroting 2023. Naar nu blijkt heeft de gemeenteraad enkele maatregelen aangenomen, die bij elkaar opgeteld meer dan 1 miljoen euro gaan kosten. En dat op een begroting van ongeveer 55 miljoen euro.

Fel verzet van Kernachtig Druten

Ondanks heftig verzet van de grootste partij uit de gemeenteraad, Kernachtig Druten, besloot de raad om 400.000 euro ter beschikking te stellen aan voetbalclub SCP. Deze club uit Puiflijk heeft behoefte aan een nieuw clubhuis, nadat de vorige door brand is verwoest.

Verder ondersteunde de gemeenteraad het armoedebeleid van de gemeente met 100.000 euro. Ook viel het besluit om de OZB-belasting voor woningen niet te verhogen met 9,6 procent, maar slechts met 4,9 procent. Dat scheelt bijna 5 procent, waardoor de gemeente de komende vier jaar 566.000 euro misloopt.

OZB Druten lager dan rest van de regio

Deze drie besluiten te samen (4 ton, 1 ton en 566.000 euro) betekent dat de gemeente Druten 1,07 miljoen euro minder aan inkomsten heeft. De verhoging van de OZB voor woningen met slechts 4,9 procent, in plaats van 9,6 procent, betekent voor volgend jaar een verlies van 122.000 euro; in 2024 is dat 135.000 euro; in 2025 komt dat neer op 148.000 euro, en in 2026 loopt dat op tot 161.000 euro.

Het college van B&W wilde de OZB voor woningen in Druten flink ophogen, om die zo een beetje gelijk te trekken met de omringende gemeenten. De OZB in Druten is namelijk flink lager dan in de rest van de regio.

Deel dit artikel