Vincent Cantrijn. Foto: RN7

Vincent Cantrijn. Foto: RN7

REGIO - Vincent Cantrijn schrijft wekelijks over politiek en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio. Deze week schrijft hij over 'Vinden'.

“U mag er wat van vinden maar wij gaan er niet over”. Deze woorden sprak wethouder Cilia Daemen tegen de gemeenteraad. Aanleiding was het voornemen van de NS om de entree in de tunnel aan de westzijde van het station te sluiten vanwege het grote aantal zwartrijders en vernielingen.

Slechts 3% van de treinreizigers maakt gebruik van deze toegang. De toegang is alleen in de spits open en er moet een speciale beveiliger worden ingehuurd. Zonder beveiliger is het veel te gevaarlijk om er doorheen te lopen. Hartelijk welkom op het station. De toegang kost op deze manier 80.000 euro per jaar. Dat vindt NS te veel van het goede. Het is hún poort en hún geld; zij gaan er over. Daarom gaat de poort op slot.

Over vijf jaar is de gehele westzijde vernieuwd. Dan kan iedereen vrij en veilig naar de perrons. De volledige raad vindt het drie keer niks. Dus moet Cilia Daemen met de NS gaan praten om de toegang open te houden. “Desnoods betalen wij als gemeente de beveiliger; 80.000 euro per jaar gedurende vijf jaar is te doen”, aldus VVD-raadslid Maarten Bakker. Zoiets voorafgaande aan de gesprekken met NS in de krant laten zetten komt in geen enkele cursus onderhandelen voor. Cilia Daemen wordt op het hoofdkantoor van NS met open armen en koffie met gebak ontvangen.

Of Tobias van Elferen, wethouder financiën, ook denkt dat het financieel te doen is valt nog te bezien. Want hij moest afgelopen week nog een flinke financiële tegenvaller in zijn kasboek noteren. De raad heeft namelijk besloten om géén woningbouw toe te staan op Veur-Lent. Dit naar aanleiding van de uitkomst van de stadspeiling. Door de raad was op voorhand aan de stad toegezegd: u mag er wat van vinden en deze keer gaat u er wél over.

De variant zonder bebouwing kreeg bij de stadspeiling de meeste stemmen. Dus komt er geen bebouwing. Niks geen politieke geitenpaadjes om onder de uitslag van de peiling uit te komen. Zo was het spel, zo waren de regels. Einde oefening bebouwing Veur-Lent. Het scheelt wel een paar miljoen aan grondopbrengsten, waarmee al jaren rekening was gehouden. Ik kan me voorstellen dat Tobias van Elferen die nacht wat minder heeft geslapen.

Luister hier naar de column:

Dat geldt ook voor Noël Vergunst. De raad vindt dat de geplande woningen ergens anders gebouwd moeten worden. Maar waar? Goeie vraag. Noël Vergunst ziet de bui al hangen. “We kunnen niet zo maar overal in de stad woningen toevoegen. Daar zitten buurtbewoners niet op te wachten.” Nee; dat klopt.

Het zou wat wezen als hij vanwege het niet doorgaan van Veur-Lent extra woningen toestaat bij het winkelcentrum Weezenhof of op de ROC – locatie Vossenlaan. Het rijtje projecten waar buurtbewoners niet op zitten te wachten kan moeiteloos worden uitgebreid. Maar woningzoekenden zitten er wel op te wachten.

Hoe mooi zou het zijn als de raad wat vaker zegt: “U mag er wat van vinden, maar wij gaan er over als legitiem gekozen gemeenteraad. Zodat woningzoekenden eindelijk een woning kunnen vinden.”

Vincent Cantrijn

Deel dit artikel