Vincent Cantrijn. Foto: RN7

Vincent Cantrijn. Foto: RN7

REGIO - Vincent Cantrijn schrijft wekelijks over politiek en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio. Deze week schrijft hij over 'Comfortabel'.

Wijchen wil de komende jaren groeien van 41.000 inwoners naar 45.000 tot 50.000 inwoners met behoud van het dorpskarakter. Dit staat in de gemeentelijke Toekomstvisie 2035. Dat klinkt toch een stuk optimistischer dan de woorden van de voorzitter van de Dorpsvereniging Hees vorige week. Door hem werden 10 nieuwe woningen in Hees al als een ernstige aantasting van het dorpse karakter beschouwd. Meer dan 5.000 inwoners erbij zonder het dorpskarakter te verliezen? Daar draait het college van Wijchen de hand niet voor om.

De onderliggende redenering van het college is simpel en eerlijk. De regio heeft een bouwopgave; Wijchen wil daarin haar verantwoordelijkheid nemen; iedereen moet in Wijchen kunnen wonen. Daarom is het devies: laat de bouwkranen maar komen. Maar niet ten koste van alles. “We willen dat de gemeente groeit op een manier die comfortabel is voor onze bewoners, dus op basis van het dorpse karakter”; aldus burgemeester Marijke van Beek.

Dat uit zich onder andere door de nergens vastgelegde maar wel politiek gehanteerde stedenbouwkundige eis dat er niet hoger dan vier lagen mag worden gebouwd. Een terug liggende vijfde laag is toegestaan, omdat dit vanaf de straat nauwelijks te zien is. Maar er is meer voor nodig om het dorpse karakter te behouden. Volgens Marijke van Beek vinden mensen in Wijchen het fijn om elkaar nog te kennen, dus moet groei comfortabel aanvoelen. Met zo’n opmerking laat ze zien dat ze het sociale dna van de Wijchenaren goed kent. Wijchenaren vinden het fijn om elkaar te kennen. Klopt helemaal. En dat willen ze weten ook.

Want het belangrijkste gespreksonderwerp in Wijchen is momenteel niet de voortgang van het centrumplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer of de ontwikkeling van Wijchen West. Dat is te triviaal in vergelijking met een veel belangrijker probleem. Tijdens de kermis kon er niet tussen de twee borreltenten op en neer gelopen worden. Een borreltent werd vanwege de coronamaatregelen beschouwd als een evenement met alle financiële sores van dien. Daarom moesten van tevoren digitale kaartjes besteld worden.

Luister hier naar de gesproken column:

Daar stond je dan in de tent van Sterrenbosch. Zo maar met een glas bier in de hand naar de tent aan de overkant van de straat lopen om bekenden te spreken was er niet meer bij. En dat nog wel op de maandag als alle oud Wijchenaren naar de kermis komen om te bieren. Wat een ellende.

Het leidde ogenblikkelijk tot raadsvragen aan het college dat dit toch niet de bedoeling kon zijn. De kermisexploitanten waren nog maar net met hun spullen vertrokken of het college kwam al met een antwoord. In 2024 vindt er opnieuw een openbare aanbesteding plaats voor de borreltent tijdens de kermis. Het college wil dan een open en vrij toegankelijk te maken borreltent mee laten wegen als criterium in de aanbestedingsprocedure. Kom er maar eens om in de grote stad.

Ter behoud van het dorpskarakter ruim baan voor vrije in-en uitloopborrelaars als onderdeel van een gemeentelijk aanbestedingsproces. De sociale toekomst van Wijchen is veilig gesteld. Het bieren tijdens de kermis blijft ouderwets comfortabel.

Vincent Cantrijn

Deel dit artikel