Lead Image 1:
Lead image TXT 1: Voetbalclub Juliana '31. De gele velden linksboven zijn de beoogde nieuwe locatie. Foto: Omroep Gelderland
Remon Mocking krijgt voetbalvelden voor zijn deur. Foto: Omroep Gelderland

Remon Mocking krijgt voetbalvelden voor zijn deur. Foto: Omroep Gelderland

MALDEN - Een nachtmerrie voor Remon Mocking. Hij kocht een oud huis, midden in een natuurgebied bij Malden en maakte er een paleisje van. Nu, een paar jaar later, wil de gemeente een complete voetbalclub naar het gebied verhuizen en krijgt Remon de lichtmasten praktisch in zijn voortuin.

De verhuizing van voetbalclub Juliana '31 is volgens de gemeente Heumen hard nodig. Op de plek waar de voetbalclub nu zit, wil de gemeente 735 huizen bouwen. Daarom is gezocht naar een nieuwe plek voor de voetbalvelden van Juliana.

Uit alle onderzochte locaties kwam het gebied aan de noordzijde van Malden naar voren als meest geschikt en betaalbaar. Opmerkelijk: de verhuizing, zo blijkt uit gemeentelijke stukken, is wel in strijd met provinciaal, regionaal en lokaal beleid voor die locatie.

De provincie heeft het gebied ten noorden van Malden namelijk voor een groot deel aangewezen als ecologische verbindingszone: een belangrijke schakel tussen aangrenzende natuurgebieden. Ook regionaal beleid stelt dat het een groen gebied moet blijven en dat de natuurwaarden juist versterkt moeten worden. De realisatie van een sportcomplex sluit daar niet bij aan, schrijft de gemeente Heumen. Ook het eigen beleid van de gemeente wil 'behoud, versterken en ontwikkelen van ecologische waarden'.

Nu geen lantaarnpalen, straks lichtmasten

Dat de gemeente nu tegen dat eigen beleid in voor voetbalvelden gaat in plaats van natuur, zorgt voor totale verbijstering bij mensen zoals Remon, die in het gebied wonen. En natuurlijk, eerlijk is eerlijk, ze zitten niet te wachten op wat velen zien als het einde van hun woongenot. "Ik zit straks met een onverkoopbaar huis", voorziet Remon als de lichtmasten van de voetbalvelden straks zijn woonkamer ook riant verlichten. Nu staan er niet eens lantaarnpalen en is het er aardedonker, wanneer de zon eenmaal onder is.

Kijk naar een reportage:

De zorgen blijken ook uit een flinke hoeveelheid spandoeken die omwonenden in de omgeving hebben opgehangen, met teksten als ‘De das en ree zeggen ook nee’. Wie ook nee zegt, is Jaap Dirkmaat van de stichting Das en Boom. “Wij zijn daar fel op tegen. En ik hoop de provincie Gelderland ook, want het is een ecologische verbindingszone”, zegt de natuurbeschermer.

Hij noemt het onomwonden een “slecht plan” en “een vette onvoldoende voor de gemeente Heumen”. Wanneer de gemeenteraadsleden besluiten dit plan door te zetten, wil Dirkmaat dat de provincie ingrijpt. En als die dat niet doet, dan zou het via de rechter moeten worden afgedwongen.

Volgens wethouder Vincent Arts zijn de 735 nieuwe woningen gewoon te belangrijk voor Malden. "In het belang van die woningbouw kan het zijn dat je sommige dingen opnieuw moet bekijken", zegt hij. "Om toch het plan op die manier mogelijk te maken."

Tunnelvisie

Inwoners van Malden verwijten de gemeente tunnelvisie, maling aan natuur en natuurbeleid en te weinig aandacht voor een verwacht verkeersinfarct door de extra auto's van alle mensen die in die 735 nieuwe huizen gaan wonen.

Voetbalclub Juliana '31. De gele velden linksboven zijn de beoogde nieuwe locatie. - Foto: Omroep Gelderland

Toch lijkt het er vooralsnog op dat een meerderheid van de raadsleden vóór het plan is. Al zijn er nog wel bedenkingen, bijvoorbeeld bij Rob de Graaf, fractievoorzitter van het CDA. "Het is natuurlijk heel raar als een gemeenteraad heel rücksichtslos over zijn eigen aangenomen beleid heenstapt", zegt De Graaf.

Financiële ramp

Daarbij kleven er flinke financiële risico's aan het plan, zo gonst het in Malden. Inwoners vrezen in navolging van Millingen aan de Rijn en Beuningen een artikel 12-gemeente te worden, omdat Heumen mogelijk afstevent op een financiële ramp en dan onder curatele moet. De plannen gaan namelijk ook uit van het uitkopen van de betonfabriek die grenst aan de voetbalvelden. Daarover circuleren bedragen van 40 tot 60 miljoen euro. Of dat klopt, is moeilijk na te gaan. Stukken van de gemeente daarover zijn geheim.

Volgens de fractievoorzitter van het CDA moet er minder haast gemaakt worden en heel goed worden nagedacht. Bijvoorbeeld over bouwen aan de andere kant van het Maas-Waalkanaal. "Dan hoef je geen betonfabriek uit te kopen en je hoeft geen Juliana te verplaatsen." Bovendien heeft de gemeente daar al grond in bezit, net als op andere locaties in Malden. Donderdag vergadert de gemeenteraad over de plannen.

Deel dit artikel