In het rode gearceerde gebied mag niet beregend worden met uitzondering van appels . Foto: Waterschap Rivierenland

In het rode gearceerde gebied mag niet beregend worden met uitzondering van appels . Foto: Waterschap Rivierenland

REGIO - Door de aanhoudende droogte én warmte heeft waterschap Rivierenland woensdag een beregeningsverbod met oppervlaktewater ingesteld. Dat betekent dat er in de gemeenten Culemborg, Buren, West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Lingewaard, Berg en Dal, alsmede in delen van de gemeenten Gorinchem, Arnhem, Nijmegen, Wijchen en Heumen tussen tussen 7 uur en 19 uur gewassen niet besproeid mogen worden.

Er is een uitzondering gemaakt voor het besproeien van appels; deze zijn namelijk zeer gevoelig voor extreme hitte. Het waterschap Rivierenland wil zo zuinig mogelijk met water omgaan. Door niet meer midden op de dag te besproeien, gaat minder water verloren. Het waterschap wil voorkomen dat watertekorten ontstaan in de kleinere vertakkingen van het watersysteem. Ook is men dan beter in staat de sloten en vaarten zo goed mogelijk gevuld te krijgen.

Deel dit artikel