Een foto vanuit de lucht van de zandwinning bij de Beuningse plas. Foto: John Beckmann / RN7

Een foto vanuit de lucht van de zandwinning bij de Beuningse plas. Foto: John Beckmann / RN7

BEUNINGEN - De omwonenden van zandwinning de Beuningse Plas ervaren de laatste tijd minder geluidsoverlast dan voorheen. Het bedrijf Boskalis heeft op last van de gemeente Beuningen meerdere maatregelen genomen bij de zandklasseerinstallatie. Vanuit de bewoners komen nu veel minder klachten over laagfrequent geluid, zo zeggen donderdag woordvoerders van de gemeenten Nijmegen en Beuningen.

Na vele klachten van de inwoners - die wonen op Nijmeegs grondgebied - was de zandwinning dit voorjaar stilgelegd. Daarna zijn er nieuwe waterwielen op de installatie gezet en dat maakt duidelijk een verschil. Medio april heeft Boskalis de zandwinning hervat. Volgens de omgevingsdienst ODRN is er nu maar één inwoner die nog altijd overlast ervaart en klachten indient.

Nieuwe norm blijft geldig

De gemeente Beuningen (de opdrachtgever voor de ontzanding) heeft onder druk van de omwonenden zogeheten 'Nadere Eisen' gesteld voor de zandwinning. Dat heeft vooral betrekking op het laagfrequent geluid. In deze eisen is bovendien een norm opgenomen voor dit laagfrequent geluid. In de oorspronkelijke vergunning werd geen norm vermeld. Boskalis was het niet eens met de opgestelde norm en heeft daar protest tegen aangetekend. De gemeente Beuningen houdt echter voet bij stuk.

Na zomer weer overleg met klankbordgroep

De komende periode vinden er geluidsmetingen plaats. Die nieuwe metingen moeten uitsluitsel geven over de hoeveelheid laagfrequent geluid en of er aan de norm wordt voldaan, aldus een woordvoerder van de gemeente Beuningen. Er is een klankbordgroep in het leven geroepen met inwoners die in de buurt wonen van de zandwinning. De gemeente Beuningen heeft tweemaal per jaar overleg met de klankbordgroep. Na het zomerreces wordt deze overleggroep weer opgestart.

Altijd veel commotie rond Beuningse Plas

Over de zandwinning Beuningse Plas is al vele jaren commotie in de politiek en bij de inwoners. Zo moest de gemeente Beuningen het zand verkopen in economisch moeilijke tijden. Dat leidde uiteindelijk tot het zogenoemde zanddebacle, waardoor de gemeente achterbleef met een financieel gat van 20 miljoen. Dat is in de afgelopen tien jaar volledig weggewerkt. Het vervoer van het zand leidde ook tot uitgebreide discussies. Dat gebeurt nu door middel van vrachtauto's.

Deel dit artikel