Vanaf links: Wendy Grutters (Stadspartij Nijmegen), Quirijn Lokker (GroenLinks) en Lusanne Bouwmans (D66) presenteren het coalitie akkoord.  Foto: Omroep Gelderland

Vanaf links: Wendy Grutters (Stadspartij Nijmegen), Quirijn Lokker (GroenLinks) en Lusanne Bouwmans (D66) presenteren het coalitie akkoord. Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - GroenLinks, D66 en Stadspartij Nijmegen hebben hun plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. In de Winkelsteeg, want dat is één van de plekken waar die plannen zichtbaar moeten worden door nieuwe werkgelegenheid en woningbouw. De coalitie noemt hun plannen zelf een “ambitieus en breed gedragen verhaal van een trotse en gastvrije stad die barst van het groen en van de cultuur."

De coalitie geeft de wijkbewoners een rol bij de ontwikkeling van Nijmegen. Bijvoorbeeld via MijnWijkplan met meer ruimte om mee te praten en ideeën in te brengen. “En als Nijmegenaren denken dat zij taken slimmer of beter kunnen uitvoeren dan de gemeente bieden wij daarvoor de ruimte”, staat in het coalitieakkoord.

Veel nieuwe bomen

In de strijd tegen klimaatverandering wil het nieuwe stadsbestuur veel nieuwe bomen te planten. Daardoor is er meer schaduw en minder hitte in de stad en voelen meer diersoorten zich er thuis. Ook de luchtkwaliteit in Nijmegen wordt verbeterd belooft het college.

Inwoners, bedrijven en organisaties die willen verduurzamen krijgen hiervoor subsidie. Huishoudens die te maken hebben met energiearmoede krijgen prioriteit. Nijmegen start acht projecten om in totaal 10.000 woningen aardgasvrij te verwarmen en investeert in warmtenetten en het duurzaam opwekken van energie. In 2045 moet de Waalstad energieneutraal en aardgasvrij zijn.

Nieuw zwembad verwarmd door restwarmte

In de strijd tegen de woningnood komen er tot 2040 15.000 nieuwe woningen. Voor een groot deel in het Stationsgebied, Winkelsteeg/Kanaalzone, Waalsprong en het Waalfront. Tweederde van die woningen wordt betaalbare koop en huur. Dukenburg, dat vaak vergeten zou worden in het stadshuis, krijgt extra aandacht. Er komt ook meer woonruimte voor spoedzoekers, daklozen, en statushouders. Kinderen mogen met de gemeente meedenken over de inrichting van speelplekken. Er komt een duurzaam nieuw zwembad in Winkelsteeg dat verwarmd wordt met restwarmte van bedrijven.

Er komt meer ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Dat zorgt volgens het stadsbestuur voor een goede doorstroming van het verkeer en schonere lucht. Er komen meer laadpalen en op meer plekken in de stad komen deelauto’s en deelfietsen.

Binnenstad en cultuur

Het stadsbestuur maakt de binnenstad 'aantrekkelijker, groener én veiliger'. Er komen meer fietsparkeerplekken en de overlast in de binnenstad wordt bestreden. Er wordt meer gedaan voor cultuur. Bijvoorbeeld in de Schouwburg, in meer ateliers en in broedplaatsen voor kunstenaars. Maar er is ook oog voor andere cultuur. Zo blijkt uit het coalitieakkoord: “We investeren in het erfgoed dat Nijmegen uniek maakt als oudste stad van Nederland en in Nijmeegse volkscultuur, zoals carnaval, het Nimweegs dialect en het Nijmeegse lied.”

Kinderen die dit nodig hebben, krijgen naast het lesprogramma op school, extra’s die goed zijn voor hun ontwikkeling, zoals sport en cultuur, huiswerkbegeleiding en een gezonde schoollunch. Ook zet het college fors in op snelle, goede hulp bij (dreigende) schulden.

Zorg dichtbij huis

Nijmegen organiseert de zorg dichtbij mensen, met een belangrijke rol voor de buurtteams en de GGZ in de wijk. Kinderen die veel zorg nodig hebben worden zo veel mogelijk in gezinshuizen en pleeggezinnen geplaatst in plaats van in instellingen. En zorg voor ouderen komt dichtbij huis.

De coalitie heeft veel aandacht voor de MKB-sector: “We willen dat zij kunnen uitblinken en de omslag naar een circulaire productie en dienstverlening kunnen maken.” De gemeente wil ondernemers ook helpen bij het vinden van goede medewerkers en biedt ook hulp aan mensen die wel willen en kunnen werken, maar nu geen baan hebben.

Deel dit artikel