Voorkant van het coalitieakkoord. Foto: Gemeente Lochem

Voorkant van het coalitieakkoord. Foto: Gemeente Lochem

LOCHEM - Gemeentebelangen Lochem, VVD en Meedenken met Lochem vormen het nieuwe college in de gemeente Lochem. De partijen hebben dinsdagavond het coalitieakkoord gepresenteerd. Er moeten vier wethouders komen. De vier kandidaat-wethouders zijn Marja Eggink (Gemeentebelangen), Wendy Goodin (Gemeentebelangen), Eric-Jan de Haan (VVD) en Lex de Goede (Meedenken met Lochem).

Lochem: Lokaal, Ondernemend, Creatief, Hulpvaardig, Energiek, Maatwerk! Dat is de titel van het akkoord waarin staat wat de drie partijen de komende vier jaar voor Lochem wil bereiken. De belangrijkste opgaves liggen op het gebied van wonen en woningbouw, groen en duurzaam en de energietransitie.

Zo willen de partijen onder andere dat er snel betaalbare woningen gebouwd worden. Per kern moet zo snel mogelijk gekeken worden waar er gebouwd kan worden. De inwoners moeten hierbij betrokken worden. Als het gaat om de energietransitie dan willen de partijen vooral kijken naar kleine initiatieven. "Die kunnen een vliegwiel zijn voor grotere ontwikkelingen. Hogere windmolens komen er alleen met aantoonbaar breed draagvlak", zo schrijven de partijen.

Tijdens een extra raadsvergadering op maandag 30 mei presenteren de fractievoorzitters het definitieve akkoord aan de raad. Het hele coalitieakkoord is te lezen op de site van de gemeente Lochem.

Deel dit artikel