Eerder dit jaar vonden er hoodfights plaats in de Kasteeltuin in Wijchen. Foto: Unsplash

Eerder dit jaar vonden er hoodfights plaats in de Kasteeltuin in Wijchen. Foto: Unsplash

WIJCHEN - In de strijd tegen georganiseerde gevechten en schijngevechten wil het Wijchense college vechten in het openbaar gaan verbieden. Dit is actueel nadat eerder dit jaar overlastgevende ‘hoodfights’ plaatsvonden in Wijchen. De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening vindt plaats op verzoek van politie en handhaving. De Wijchense gemeenteraad moet er nog wel mee instemmen.

Impact op de openbare orde

In januari kwam overlast door hoodfights in de Kasteeltuin in Wijchen in het nieuws. Hoewel daar door handhaving en straatcoaches op ingegrepen is, vinden politie en handhaving dat er meer nodig is om adequaat te kunnen ingrijpen bij zowel gevechten als de dreiging daarvan. “Het organiseren van of deelnemen aan bijvoorbeeld een hoodfight of (schijn)gevecht heeft een grote impact op de openbare orde”, laat het college weten. “Mensen kunnen gevraagd en ongevraagd geconfronteerd worden met (schijn)gevechten in de openbare ruimte. Deelnemers lopen gevaar op lichamelijk letsel of anderszins. Ook geven de gevechten een groter risico op wanordelijkheden en ongewenste samenscholingen. Door de aanpassing is het voor politie en boa’s eenvoudiger om eerder in te grijpen en verdere escalatie te voorkomen.”

Voorbereid op de toekomst

Concreet houdt de wijziging van de APV in dat naast samenscholen, overlast veroorzaken en uitdagend gedrag vertonen nu ook vechten specifiek benoemd wordt als iets dat niet toegestaan is. “Als er een gevecht aan de gang is, kan politie en handhaving meteen optreden”, zegt burgemeester Marijke van Beek (PvdA). “Maar deze wijziging staat ook toe dat als er sprake is van uitdaging en dreiging van gevechten is er eerder en beter opgetreden kan worden zonder juridische problemen omtrent het ingrijpen. Er kan nu een boete uitgeschreven worden of zelfs een arrestatie verricht worden. Het is handig om dit soort regels te hebben, want dat geeft politie en handhaving de tools in handen die ze willen en nodig hebben. De laatste tijd hebben mij geen meldingen bereikt van gevechten, maar op deze manier zijn we voorbereid op eventuele herhaling in de toekomst.”

Deel dit artikel