Lijn 5 toen hij nog wél door de Waterstraat reed. Foto: Google Street View

Lijn 5 toen hij nog wél door de Waterstraat reed. Foto: Google Street View

NIJMEGEN - Een meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad wil dat het college erop aandringt bij de Provincie Gelderland dat buslijn 5 weer door de Waterstraat in het Waterkwartier gaat rijden. Sinds in december de nieuwe dienstregeling (waar überhaupt veel kritiek op is) van kracht is geworden rijdt lijn 5 niet meer door de Waterstraat, maar over de Laan van Oost-Indië. Alleen lijn 85 gaat nog door de Waterstraat, waardoor de buurt het met fors minder busritten moet doen.

“Onze mensen die wij moeten bedienen”

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft benadrukt dat de gemeente Nijmegen zelf een rol gespeeld heeft door een advies uit te brengen voor de nieuwe dienstverlening. “Daarmee is lijn 5 ontnomen aan de bewoners van de Waterstraat. Dat zijn onze mensen die wij moeten bedienen. De buurt is niets gevraagd over de verandering, de gemeente heeft dit zonder overleg voorgesteld bij de provincie. Over de Laan van Oost-Indië rijden al zat bussen en lijn 85 zit nu vaak zo vol dat hij mensen laat staan.”

Ouderen

Bij de Waterstraat wonen veel ouderen in verzorgingsflats, merkt Marjolijn Mijling (CDA) op. “Die mensen moet gewoon met de bus naar de stad kunnen. In lijn 85 kun je in veel gevallen niet met een rollator reizen.” Ammar Selman (PvdA) wijst erop dat de wijzigingen in de dienstregeling gebaseerd op reizigersaantallen ten tijde van de coronamaatregelen. “Dat geeft een vertekend beeld, want veel ouderen bleven toen binnen.”

30 km/u

Wethouder Jan Wijnia (GroenLinks) verdedigt het advies van zijn voorganger Harriët Tiemens om onder andere deze buslijn aan te passen. “Het advies van destijds past in de lijn van Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Ook zijn de adviezen van de gemeente gebaseerd op verkeersituaties. We gaan de Waterstraat aanpakken en er een 30 km/u straat van maken, dan is het niet passend om daar een bus te laten rijden die eigenlijk harder moet rijden. Ook is het natuurlijk zo dat het niet gaat om één halte maar om een heel netwerk dat goed in elkaar moet zitten. Maar de knelpunten die nu ervaren worden moeten we monitoren en onderzoeken om te kijken naar een oplossing.”

Schijn van inspraak

De VVD was destijds tegen de motie en is dat nog steeds. “De bussen zijn niet voor niets belegd bij de provincie”, zegt fractievoorzitter Maarten Bakker. “Die kunnen veel beter een totaalbeeld schetsen. Het is slecht voor ons democratisch bestel om als gemeente daar een rol in te gaan spelen door er één straat uit te lichten. Als de provincie het briefje van de wethouder naast zich neerlegt, hebben we schijn van inspraak gecreëerd. Wat niet wil zeggen dat we er niet achter staan dat bewoners zelf direct hun beklag doen bij de provincie.”

Deel dit artikel