Het team van Gemeentebelangen Overbetuwe. Foto: GBO

Het team van Gemeentebelangen Overbetuwe. Foto: GBO

ELST - Het nieuwe college van Overbetuwe wordt vanavond geïnstalleerd. “Een speciaal moment”, vertelt informateur en wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder van Gemeentebelangen Overbetuwe. Zijn partij verdubbelde bij de gemeenteraadsverkiezingen ten koste van bijvoorbeeld het CDA en GroenLinks. Toch vormt GBO met deze twee partijen het college en niet zoals voorgaande jaren, met het VVD.

“Tijdens de eerste gesprekken, hebben we vooral gekeken naar de overeenkomsten van GBO met andere partijen. We willen een stabiel college en een goede samenwerking voor de komende vier jaar. Nu we de grootste partij zijn, moeten we ook onze verantwoordelijkheid pakken. En juist nu is het belangrijk om een aantal stappen te zetten, want er spelen belangrijke zaken zoals de energietransitie en woningbouw. Daarom staat participatie ook hoog op onze agenda.”

Is participatie het toverwoord?

Wie het coalitieprogramma leest, ziet het meteen: er staan weinig concrete doelen of afspraken in. Inzet: "voor alle partijen in de raad om te debatteren en daadwerkelijke invloed op de besluitvorming uit te oefenen."

“Onze inwoners - dus burgers, ondernemers, verenigingen, bedrijven of bewonersplatformen - weten heel goed wat ze willen,” legt Horsthuis-Tangelder uit. “Wij zijn hier als gemeente onderdeel van. Dat betekent niet dat je aan de voorkant alles volledig open moeten gooien, want zaken geregeld vanuit wetgeving, zijn zoals ze zijn. Maar als je bijvoorbeeld over de invulling van een gebied gaat praten en aan de voorkant het gesprek al kan borgen door goede afspraken te maken, dan kun je ook samen dat proces in.”

“Door op deze manier te werken, ga je meer op het proces zitten en niet op de uitkomst”, vertelt Horsthuis-Tangelder verder. “Je kunt dus een heel goed participatieproces hebben doorlopen zonder dat de uitkomst meteen heel gewenst is. Maar dan is de acceptatie bij de burgers wel meteen veel hoger.” Hij denkt dat dit echt niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is, maar het is wel de bedoeling dat dit gemeentebreed, dus ook bij de raad, het college én de ambtenaren, uiteindelijk zo gaat werken.

Wel of geen windmolens?

Doordat het coalitieakkoord zo 'open' is, worden dus ook weinig concrete vragen erin beantwoord. Bijvoorbeeld: komen er nu windturbines of niet? “Ja, we gaan ons aan de RES-doelen (Regionale Energiestrategie) houden en daarin zijn al afspraken gemaakt en locaties aangewezen voor windmolens", legt Horsthuis-Tangelder uit. "Wij vonden het alleen nu niet passend om hier al uitspraken over te doen omdat de gemeenteraad zelf heeft besloten dit eerst goed en breed te bespreken. Het zou ook de titel van het coalitieprogramma ‘Samen aan zet’ geen recht doen als we als coalitiepartijen daar nu al een definitieve uitspraak over te doen.”

De nieuwe landelijke algemene omgevingsregels voor windturbines worden medio 2023 verwacht. Gemeenten kunnen - indien ze niet willen wachten op de nieuwe normering - wel hun eigen normen voor geluid, externe veiligheid en slagschaduw maken: dit is bijvoorbeeld in november 2021 al in Beuningen gebeurd.

Deel dit artikel