Van Asdonckterrein, Beuningen. Foto: RN7

Van Asdonckterrein, Beuningen. Foto: RN7

BEUNINGEN - Het Asdonckterrein langs de Van Heemstraweg in Beuningen is uitgekozen voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen, en de gemeenteraad kan daar niet veel aan veranderen. Dat bleek maandagavond bij een ingelaste informatiebijeenkomst van de Beuningse gemeenteraad.

Het terrein is volgens het college geschikt omdat het al in het bezit is van de gemeente. Daarnaast is het meteen beschikbaar en is deze locatie al bedoeld voor woningbouw. Bovendien liggen er al bepaalde voorzieningen, aangezien het werd gebruikt als evenemententerrein.

De besluitvorming in dezen ligt niet bij de gemeenteraad, maar bij het college van B&W, en dan vooral de burgemeester. Alle vragen van de raadsleden werden dan ook beantwoord door twee beleidsmedewerkers van de gemeente en door burgemeester Daphne Bergman.

Alle partijen voorstander opvang

De chalets variëren in grootte van 42 tot 50 vierkante meter. De meeste hebben drie slaapkamers en zijn bedoeld voor zes personen. In de kleinere chalets komen vier vluchtelingen te wonen. Op het terrein komt een sociaal beheerder, die altijd aanspreekbaar zal zijn.

Alle politieke partijen verklaarden voorstander te zijn van de opvang van Oekraïnse vluchtelingen, ook het CDA en de VVD. Toch hadden beide partijen de nodige kritische opmerkingen. Fractievoorzitter Karin van den Heuvel van de VVD vroeg zich af waarom er helemaal geen raadsstukken waren met informatie. De VVD wil dat de opvang van vluchtelingen niet op deze locatie plaatsvindt, vanwege de woningbouw-plannen.

Burgemeester benadrukt crisissituatie

CDA-fractievoorzitter Dave Preijers: "Wij zijn als gemeenteraad het hoogste orgaan. Wie is politiek verantwoordelijk als er straks iets misgaat? Wij zouden graag een 'plan van aanpak' zien, zodat wij als raad onze controlerende taak kunnen uitvoeren."

"Ik ben de politiek verantwoordelijke", zo sprak de burgemeester. "We zitten in een crisissituatie en ook onze Veiligheidsregio moet noodopvang voor de Oekraïnse vluchtelingen regelen," zo zei burgemeester Bergman.

Gemeenteraad praat 18 mei verder

Preijers vroeg of de omwonenden van het Asdockterrein nog juridische mogelijkheden hebben om tegen de plannen protest aan te tekenen. Volgens een beleidsmedewerkster moeten er nog enkele omgevingsvergunningen worden afgegeven. Volgens haar kunnen omwonenden daar bezwaren tegen aantekenen.

"Wel is het zo dat de betrokken instanties de procedure en eventuele bezwaren met urgentie zullen oppakken," aldus de beleidsmedewerkster. Op woensdag 18 mei gaan de raadsleden verder discussiëren in de raadscommissie Samenleving, die plaatsvindt in het gemeentehuis.

Zie ook: Bouw 64 appartementen Asdonckterrein Beuningen 5 jaar uitgesteld.

Deel dit artikel