Een kratje voor een eenpersoonshuishouden (Voedselbank Nijmegen). Foto: RN7

Een kratje voor een eenpersoonshuishouden (Voedselbank Nijmegen). Foto: RN7

REGIO - Het aantal mensen in de bijstand in het Rijk van Nijmegen, is het laatste jaar gedaald. In de gemeente Nijmegen nam het totaal zo'n kleine zes procent af tot zo’n 6900 bijstandsgerechtigden in eind 2021. In de andere gemeenten in de regio is ook een daling te zien, maar is die minder sterk. Opvallend: ondanks die trend zien Voedselbanken juist een stijging van het aantal mensen dat het einde van de maand financieel niet haalt.

De gemeente Beuningen laat weten dat aantal mensen in de bijstand in het laatste kwartaal van 2020 nog 412 was en dat waren er in het laatste kwartaal van 2021 nog maar 406. “Wij denken dat deze daling enerzijds is toe te schrijven aan de werkgelegenheid die is toegenomen. Inwoners kregen in 2021 meer kansen om aan het werk te gaan. Anderzijds zien we dat de dienstverlening van WerkBedrijf steeds beter aansluit op specifieke doelgroepen zoals (zorg)jongeren en mensen met een beperking."

Ook in de gemeente Overbetuwe is er een daling van het aantal bijstandsuitkeringen: het jaar 2020 werd afgesloten met 587 uitkeringen; eind 2021 stond de teller ‘nog’ maar op 567 uitkeringen. “Deze daling komt doordat we een actieve en effectieve re-integratieaanpak hebben. Dit in combinatie met een groot aanbod van banen, heeft voor een daling gezorgd van het totaal aantal uitkeringen”, legt een woordvoerder van de gemeente uit.

Wel dynamiek in het bestand

Voor de gemeente Wijchen geldt dat het aantal huishoudens in de bijstand een hoogtepunt had in september 2020, namelijk 733 huishoudens. Dit was enige maanden na de eerste lockdown van eind maart 2020. Eind december 2021 was dit aantal echter gedaald naar 685. “Een redelijk stabiel totaal aantal huishoudens in de bijstand, wil niet zeggen dat er geen of nauwelijks dynamiek in het bestand is: in het jaar 2020 zijn in Wijchen in totaal 213 nieuwe bijstandsuitkeringen toegekend. In datzelfde jaar zijn in totaal 192 uitkeringen beëindigd.”

In de gemeente Druten tenslotte is er een daling van zo’n 3% ten opzichte van 2020. Eind 2020 telde de gemeente nog zo’n 269 mensen in de bijstand; eind 2021 waren dit er 260. Eén van de redenen dat het aantal bijstandsgerechtigden niet méér is gedaald - ondanks de krapte op de arbeidsmarkt - is volgens de gemeente de problematiek van een mismatch tussen vraag en aanbod. "Wij zijn voortdurend op zoek naar initiatieven die dit tegen gaan. Eén van die initiatieven is het project 'Kansberoepen' waarin met onderwijs en ondernemers wordt geïnvesteerd in langere trajecten van scholing en werk."

De daling van het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeenten betekent echter niet dat er nu minder mensen moeite hebben om het einde van de maand te halen. De Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe liet eind april al weten dat het aantal klanten in vier weken tijd met 15% was toegenomen.

Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt overigens af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en kleding. De Voedselbank telt alle inkomsten op en trekken daar vaste lasten vanaf. Denk daarbij aan huur, water en licht. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan het normbedrag dat de organisatie hanteert? Dan kun je in aanmerking komen voor een pakket. Voor 2022 zijn de normbedragen per maand voor een alleenstaande bijvoorbeeld 250 euro per maand, voor een alleenstaande met één kind 350 euro en voor een gezin met twee kinderen 550 euro per maand.

Door stijgende prijzen meer mensen naar de Voedselbank

“Tot half maart maakten 658 mensen gebruik van de voedselbank. Inmiddels is dat aantal gestegen naar 743 klanten”, legt vrijwilliger Sasja Kamil uit. “Zo’n tien gezinnen daarvan komen uit Oekraïne en de overige mensen komen waarschijnlijk vanwege de stijgende prijzen.” Ook bij de Voedselbank Wijchen & Beuningen zien ze een stijging, al is deze niet zo hoog als in de buurgemeentes. "Bij onze voedselbank is het vanaf 1 januari redelijk constant qua gezinnen die gebruik maken van de voedselhulp", vertelt Peter Coolen.

"Er is wel een lichte stijging te zien voor Wijchen: we zijn van 105 naar 110 pakketten per week gegaan in deze gemeente. In Beuningen zitten we nu op 75 pakketten per week." Het gaat in beide gemeenten wel om in totaal 550 personen. "De reden van aanmelden ligt over het algemeen bij het feit dat mensen te weinig geld hebben om voldoende eten te kopen", legt Coolen uit. "Mensen die onder bewind staan krijgen weekgeld en de hoogte van de energiekosten hebben daar geen invloed op. Het duurt - mijns inziens - daarom gewoon langer voordat hun schulden (af)betaald zijn."

'Inflatie en hogere energiekosten vraagt veel van huishoudens'

Het Nibud liet in februari al weten te zien dat vooral de huishoudens met een laag inkomen en hoge huur, hoge energie- of hoge zorgkosten, het financieel gezien zwaar hebben. “We zien dat deze inflatie veel vraagt van huishoudens. Het zijn juist producten waar je niet onderuit kunt die duurder zijn geworden, zoals boodschappen en de verwarming. Dit maakt het voor miljoenen huishoudens zo lastig”, laat Nibud-directeur Arjan Vliegenthart weten. Hij roept huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening op zich te melden bij hun gemeente voor de energiecompensatie.

Voor hulp bij schulden of (dreigende) armoede kun je terecht op deze website die een overzicht geeft van hulp per gemeente.

Deel dit artikel