Hoogspanningskabels (ter illustratie). Foto: Pixabay

Hoogspanningskabels (ter illustratie). Foto: Pixabay

REGIO - De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) gaat samen met de 14 regiogemeenten de komende weken inwoners informeren wat ze moeten doen als bijvoorbeeld de elektriciteit of de watervoorziening uitvalt.

Kortdurende uitval van stroom of water kan door respectievelijk Liander en Vitens gemakkelijk worden opgelost. Beide nutsbedrijven beschikken over noodplannen in geval dat er een storing is. Bij een grootschalige of langdurige uitval van één of meerdere nutsvoorzieningen komen de hulpdiensten in beeld. De Veiligheidsregio, gemeenten en nutsbedrijven zijn voorbereid op dergelijke risico's.

Ziekenhuizen krijgen voorrang

In geval van langdurige stroomuitval bepalen de Veiligheidsregio, het nutsbedrijf en de betrokken gemeente welke organisaties en instellingen voorrang hebben wat betreft noodstroom. Ziekenhuizen en zorginstellingen krijgen dan logischerwijze voorrang.

Ook bij langdurige uitval van drinkwater worden volgens de Veiligheidsregio noodvoorzieningen getroffen. Zo kunnen in gemeenten tijdelijke distributiepunten voor drinkwater worden opgezet.

Omroep Gelderland officiële crisiszender

Bij een incident wil de overheid de mensen zo snel en goed mogelijk informeren. Bij korte storingen kan men kijken op de website van het nutsbedrijf of de gemeentelijke website. In het geval van een ernstig incident fungeert Omroep Gelderland als officiële crisiszender van de Veiligheidsregio. Dat betekent dat de Veiligheidsregio tijdens een ramp zendtijd (89.1 Mhz en 99.6 Mhz) heeft om korte berichten voor het publiek uit te zenden.

Daarnaast krijgen inwoners informatie via de crisiskanalen van de Veiligheidsregio en NL-Alert. Informatie over welke maatregelen men kan nemen om zich voor te bereiden op eventuele uitval van nutsvoorzieningen, is te vinden op www.vrgz.nl.

Publieksinformatienummer

Is er sprake van een calamiteit of crisis in de regio, dan worden pers en publiek geïnformeerd via de officiële Twitteraccounts van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: @CrisisGLZ en/of Politie Gelderland: @POL_Gelderland.

Indien nodig kan er ook een publieksinformatienummer komen; dit telefoonnummer wordt onder andere bekendgemaakt via de calamiteitenzender.

Deel dit artikel