De Haydnstraat in Elst. Foto: Streetview

De Haydnstraat in Elst. Foto: Streetview

ELST - De VVD in Overbetuwe staat kritisch tegenover het groeiende fenomeen van woningsplitsing. Volgens de VVD leidt woningsplitsing onder meer tot extra druk op een woonwijk, bijvoorbeeld wat betreft toenemend verkeer en parkeerdrukte.

Raadslid Karel Grimm (VVD) heeft hierover onlangs raadsvragen gesteld aan het college van B&W van Overbetuwe. Grimm vraagt onder andere welke criteria het college hanteert om medewerking te verlenen aan een initiatief voor woningsplitsing. Naar mening van de VVD kan woningsplitsing er voor zorgen dat de voorraad aan betaalbare gezinswoningen afneemt.

Gesplitste woning niet kleiner dan 50 vierkante meter

Aanleiding voor de raadsvragen is de voorgenomen woningsplitsing aan de Haydnstraat in Elst, waar omwonenden tegen hebben geprotesteerd. Daar wilde men een woning splitsen in vier kleine studio's. Het college gaf daar geen toestemming voor, omdat het plan in strijd was met het bestemmingsplan.

Ook voldeed het niet aan de bestaande planologische afwijkingsmogelijkheden die gelden in Overbetuwe. Volgens de beleidsregels voor afwijkingsmogelijkheden moet het woongedeelte van de betrokken woning minimaal 140 vierkante meter groot zijn. De gesplitste woningen mogen vervolgens niet kleiner zijn dan 50 vierkante meter.

Grote behoefte aan betaalbare woningen

Daarnaast mag woningsplitsing niet leiden tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefmilieu in de buurt, zo stelt het college. Verder mogen omliggende bedrijven niet worden beperkt in hun milieurechten.

Overigens constateert het college dat er in Overbetuwe een grote behoefte is aan betaalbare woningen, zowel qua huur als koop. Men erkent dat woningsplitsing een methode kan zijn om relatief kleine, goedkope woningen toe te voegen aan het aanbod.

Het college wijst er op dat de Woonagenda 2025 kansen biedt voor woningsplitsing. Deze nieuwe Woonagenda wordt volgende maand voorgelegd aan de gemeenteraad.

Deel dit artikel