Eerder werden er al kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het wegdek van de Laaksestraat. Foto: Google Street View

Eerder werden er al kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het wegdek van de Laaksestraat. Foto: Google Street View

BATENBURG - Een deel van de 130 populieren langs de Laaksestraat bij Batenburg wordt dit jaar gekapt. De bomen veroorzaken dermate veel schade aan het asfalt van de Laaksestraat dat de gehele weg vervangen moet worden. Ook dat gebeurt dit jaar nog.

Kaprijp

De populieren zijn volgens de gemeente kaprijp en het herstel van de verharding van de weg is dan ook het juiste moment om de populieren te kappen. Niet alle bestaande bomen worden gekapt. Bijna alle bomen die wél worden gekapt, worden vervangen door nieuwe bomen. Dit zal een variatie van diverse inheemse boomsoorten betreffen.

Planning werkzaamheden

De kapwerkzaamheden zullen om ecologische redenen gefaseerd plaatsvinden. Dit zal grotendeels plaatsvinden in februari en maart. De werkzaamheden aan het asfalt zullen later in 2022 plaatsvinden, omdat deze weersafhankelijk zijn.

Deel dit artikel