Bomen bij het Asdonck terrein Foto: Omroep Gelderland

Bomen bij het Asdonck terrein Foto: Omroep Gelderland

BEUNINGEN - De gemeente Beuningen beheert momenteel zo'n 19.000 bomen. Voor iedere boom die in de toekomst moet worden gekapt, wordt in principe weer een nieuwe boom aangeplant. Dat komt te staan in het nieuwe Groenbeleidsplan van de gemeente, dat dit voorjaar wordt gepresenteerd.

Hoeveel bomen op particulier grondgebied staan, is niet bekend. Alle bomen leggen CO2 vast, vangen fijnstof op en zorgen voor schaduw en koelte. Ook vormen ze het leefgebied van veel diersoorten. Bomen zijn daarom van groot belang voor het duurzaam behoud van onze leefomgeving, zo stelt de gemeente.

Gemeente wil kaalslag voorkomen

Toch is vervanging van bomen (kappen) soms noodzakelijk. Om plaats te maken voor noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen (woningen) of door boomziekten of droogte. De gemeente zegt vervanging zo veel mogelijk te willen spreiden, om zo kaalslag te voorkomen.

Daarnaast wil de gemeente toewerken naar een bestendig bomenbestand: dat wil zeggen een bomenbestand dat divers is qua soortenaanbod en leeftijd, waardoor het beter bestand is tegen boomziekten en klimaatveranderingen.

In Beuningen ook grijze wijken

De gemeente Beuningen bevat een aantal wijken uit de bouwperiode ’70-’80, waar weinig openbaar groen aanwezig is. De zogenaamde grijze wijken. De gemeente staat met name in deze wijken voor een opgave. Als gevolg van de woningbouwplannen zal er de komende jaren veel nieuw openbaar groen worden opgeleverd. Voor deze nieuwe wijken streeft de gemeente naar hoogwaardig groen.

Veel inwoners voelen zich enorm betrokken bij het groen in hun leefomgeving. Het verklaart volgens de gemeente de vele vragen, klachten en meldingen over het groen en met name bomen.

Ruimte voor bewonersinitiatieven

Er zijn dan ook veel groene bewonersinitiatieven en groene vrijwilligers, die bijvoorbeeld zijn verenigd in Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen, Krachtig Groen Winssen, Winssense Hoogstambrigade, Weurt Plus en het Dijkmagazijn.

De gemeente wil de nodige ruimte geven aan bewonersinitiatieven en zal die dan ook volop ondersteunen. De mensen worden nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van het Groenbeleidsplan. Een conceptversie van de plannen zal aan de bewoners worden voorgelegd tijdens een inloopavond.

Deel dit artikel