Gemeentehuis Beuningen Foto: RN7

Gemeentehuis Beuningen Foto: RN7

BEUNINGEN - De gemeente Beuningen wil haar websites in de toekomst beter toegankelijk maken. Zo gaat men de digitale dienstverlening verbeteren door meer te kijken naar bezoekersstatistieken. Ook wil men populaire content en bezoekersgedrag nader in kaart brengen.

Dat staat in het Digitaal Ontwikkel Programma 2021-2024 (DOP). Via dit programma wil Beuningen stapsgewijs de dienstverlening en informatievoorziening aan inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen op een hoger plan brengen. Het college van B&W informeerde vorige week in een brief de gemeenteraad over de stand van zaken.

Informatiebehoefte inwoners in kaart brengen

De gemeente erkent dat men het gedrag van de gebruikers van de websites precies kan volgen en kan zien waar inwoners en ondernemers afhaken.

Volgens de gemeente wordt er expliciet niet naar persoonsgegevens gekeken, omdat het niet gaat over het screenen of ‘volgen’ van de inwoners. "We willen alleen de informatiebehoefte van onze inwoners in kaart brengen, zodat we onze communicatie daarop goed kunnen afstellen," zo zegt de gemeente.

Bewustwording privacy

In het kader van het DOP komt er ook een onderzoek naar de telefonische dienstverlening door de gemeente. Dat onderzoek wordt vooruit geschoven, omdat men eerst wil kijken hoe de nieuwe centrale functioneert. Met de nieuwe centrale komen er meer mogelijkheden om de telefonische dienstverlening goed in te richten, aldus de gemeente.

Verder meldt de gemeente dat er op het gebied van informatiebeveiliging en privacy de afgelopen periode stappen zijn gezet wat betreft bewustwording. De gemeente: "Daarom hebben we privacy beheerders aangesteld en organiseerden we diverse sessies over informatiebeveiliging."

Investeren in toegankelijke dienstverlening

De gemeente Beuningen zegt daarnaast te willen investeren in passende dienstverlening die voor iedereen vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk is. Dus ook voor mensen die minder digitaal vaardig zijn.

"We vinden inclusie belangrijk; onze insteek is dan ook: digitaal waar het kan en persoonlijk wanneer het gewenst is," zo luidt het motto van de gemeente.

Deel dit artikel