Gemeentehuis van Druten Foto: RN7

Gemeentehuis van Druten Foto: RN7

DRUTEN - Jongeren en ouderen in de gemeente Druten zijn over het algemeen tevreden met de zorg die zij ontvangen, wanneer zij bij de gemeente hulp aanvragen. Dat beeld komt naar voren uit Cliënt-tevredenheidsonderzoeken die Druten het afgelopen jaar heeft gehouden.

Jongeren van 16 jaar en ouder geven de jeugdhulp een waarderingscijfer van 7,6. De ouders van jongeren onder de 16 jaar geven de jeugdhulp een gemiddeld rapportcijfer van 6,9.

Hulp verbetert de situatie

Het merendeel van de ouders (82 procent) geeft aan dat zij goed geholpen worden bij vragen en problemen over de hulp aan hun kind. Zo'n 85 procent van hen voelt zich serieus genomen door de hulpverleners. Ruim meer dan de helft (62 procent) van de ouders geeft aan dat de situatie van hun kind door de hulp verbetert.

De jongeren zelf (16 jaar en ouder) hebben voor het merendeel ook het gevoel dat hun situatie door de hulp verbetert. Meer dan de helft van hen (52 procent) geeft dat aan.

Vanwege corona geen onderzoek

Ook bij de hulp in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn de cliëntervaringen erg goed. Zo reageerde 90 tot 95 procent positief op de stelling "samen met mij werd er op een goede manier naar oplossingen gezocht." De WMO is vooral bedoeld voor ouderen en mensen met een beperking.

In principe zijn gemeenten wettelijk verplicht om de zogeheten cliënt-ervaringsonderzoeken (CEO) uit te voeren. In 2020 was de gemeente Druten vanwege het coronajaar vrijgesteld om deze onderzoeken uit te voeren.

Dienstverlening zo nodig bijsturen

Daarna heeft Druten ervoor gekozen om aan het einde van elk kwartaal vragenlijsten te sturen naar iedereen die hulp aanvroeg. Ook andere gemeenten in de regio, zoals onder andere Nijmegen en Wijchen, hanteren deze werkwijze. Aan de hand van het onderzoek vangt de gemeente Druten signalen op en wordt de dienstverlening waar nodig bijgestuurd.

Deel dit artikel