Gemeentehuis van Druten Foto: RN7

Gemeentehuis van Druten Foto: RN7

DRUTEN - Voor een kleine gemeente beschikt Druten over relatief veel bedrijventerreinen, namelijk in totaal 140 hectare. Mede daardoor werken bovengemiddeld veel inwoners van Druten in hun eigen gemeente. De 1600 bedrijven zijn goed voor 7400 arbeidsplaatsen. Beide zijn de afgelopen vijf jaar in aantal toegenomen.

Dat blijkt uit de deze week bekendgemaakte "Economische visie Druten 2030, Eigenzinnig hart van Maas en Waal". De laatste economische visie dateert van 2007. Volgens het college van B&W de hoogste tijd voor een actuele visie op de economische ontwikkelingen van Druten voor de komende tien jaar.

Relatief veel zzp'ers

Druten heeft verder bovengemiddeld veel zzp'ers (14 procent), die vooral actief zijn in de bouw, zakelijke dienstverlening en de gezondheidszorg. De gemeente Druten telt momenteel zo'n 19.160 inwoners.

Een van de grootste problemen voor de verdere economische ontwikkeling is ook in Druten het groeiende tekort aan personeel. Zo gaan de komende jaren veel werknemers met pensioen (vergrijzing) en kiest de jeugd beroepen die vaak onvoldoende aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Volgens de Economische visie laat zich dat vooral gelden in de sectoren logistiek, ICT, zorg, techniek en horeca.

Geschoolde jongeren trekken weg

Als plattelandsgemeente heeft Druten ook last van braindrain (het wegtrekken van geschoolde jongeren naar de stad). Daarnaast staat de bereikbaarheid van Druten onder druk door files op de Maas en Waalweg. Ook in Druten speelt het toenemende woningtekort een negatieve rol.

Verder wordt geconstateerd dat er nog grote maatschappelijke opgaven zijn, zoals de energietransitie, digitalisering en het behouden van sociale verbondenheid. De lokale ondernemers spelen hier een belangrijke rol in.

Veel werkgelegenheid

Druten is volgens de Economische visie een prettige gemeente om in te wonen en te werken. Dat komt voornamelijk door de lokale economie, die voor werkgelegenheid zorgt.

"Drutense bedrijven kunnen meestal nog altijd goed aan personeel komen. In onze topsectoren zorg- en welzijn en (maak)industrie is veel vraag naar praktisch opgeleide arbeidskrachten. Dit is tegelijkertijd ook een belangrijke kans. De toenemende vraag naar arbeidskrachten in deze sectoren zorgt ervoor dat er veel werkgelegenheid is," aldus de Economische visie.

Lokaal Pact Arbeidsmarkt

De sectoren zorg- en welzijn en industrie krijgen van de gemeente Druten de volle aandacht. Door het sluiten van een Lokaal Pact Arbeidsmarkt tussen gemeente, onderwijs- en zorgsector en ondernemers, probeert men een duidelijke regie te voeren.

Belangrijk speerpunt vormt het uitbouwen van het Tech Lokaal Maas en Waal. Zo kunnen leerlingen van het Pax Christi College al in een vroeg stadium enthousiast worden gemaakt voor techniek en ze jong kennis laten maken met bedrijven in Druten.

Deel dit artikel