Het Rijk heeft geld beschikbaar besteld aan gemeentes voor compensatie van kosten die gemaakt worden door het moeten controleren van coronatoegangsbewijzen. Foto: Pixabay

Het Rijk heeft geld beschikbaar besteld aan gemeentes voor compensatie van kosten die gemaakt worden door het moeten controleren van coronatoegangsbewijzen. Foto: Pixabay

NIJMEGEN - Sportaanbieders in Nijmegen kunnen een financiële tegemoetkoming van maximaal 1000 euro bij de gemeente aanvragen voor extra kosten en arbeid die veroorzaakt worden door de verplichting op naleving en controle op het coronatoegangsbewijs. Nijmegen heeft van het Rijk ruim 450.000 euro gekregen om dergelijke kosten te dekken. Een deel van het budget wordt ingezet om de centrale controle op het coronatoegangsbewijs in de binnenstad van Nijmegen en extra inzet van toezichthouders en verkeersregelaars te bekostigen.

Concrete vragen om financiële tegemoetkoming

Het budget moet vóór 1 januari 2022 uitgegeven worden. De gemeente constateert dat in het bijzonder vanuit sportaanbieders concrete vragen komen om een financiële tegemoetkoming te ontvangen voor de extra inzet in het kader van de controle op het coronatoegangsbewijs. “Zij hebben vaak het meest moeite om dit te organiseren, want toegangsbewijzen controleren kost best veel inzet”, zegt burgemeester Hubert Bruls. “Als gemeente willen we sportaanbieders, die zich tot hoofddoel stellen om voor iedereen toegankelijke sport- en beweegactiviteiten aan te bieden, hierbij ondersteunen. Ik ben benieuwd hoeveel sportverenigingen er in de brede zin gebruik van gaan maken.” Het maximale budget voor de subsidie bedraagt 150.000 euro. Als de aanvragen dat bedrag overschrijden, wordt het geld naar rato verdeeld.

Andere doelgroepen

Wijchen koos onlangs voor een bredere regeling met meer doelgroepen voor de inzet van de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden, in navolging van Culemborg. Ook theaters, organisatoren van evenementen en verenigingen die andere zaken dan sport aanbieden kunnen daar een aanvraag doen voor compensatie Nijmegen kiest daar niet voor. Bruls: “Die extra inzet die nodig is, speelt niet echt bij gebouwen waar je toch al een kaartje moet laten zien om binnen te komen. We hebben verder niet echt behoefte geconstateerd, zoals het geval is bij de sportaanbieders.”

Deel dit artikel