Controleren op een coronatoegangsbewijs kan extra personeel kosten. Foto: Omroep Gelderland

Controleren op een coronatoegangsbewijs kan extra personeel kosten. Foto: Omroep Gelderland

REGIO - Het Rijk heeft in totaal 45 miljoen uitgetrokken om ondernemers en organisatoren te ondersteunen bij de controle op het coronatoegangsbewijs. Hierdoor kan er voor de periode van 22 september tot en met 31 december 2021 bij de eigen gemeente subsidie worden aangevraagd als tegemoetkoming in de kosten.

Organisaties die subsidie kunnen aanvragen zijn horecabedrijven, sportcentra, zwembaden en organisatoren van evenementen. Verder komen algemeen nut beogende instellingen zonder winstoogmerk in aanmerking. Dit zijn: theaters, dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele accommodaties én verenigingen en stichtingen voor sport, recreatie en cultuur.

Het gaat om kosten die de aanvrager moet maken voor de CTB-controles. Denk aan de extra inzet van personeel of de inhuur van betaalde beroepskrachten. Mogelijk zet een organisatie vrijwilligers in tegen een onkostenvergoeding. Ook dan is subsidie mogelijk.

Deel dit artikel