Omwonenden Railterminal proberen ook voorbereidingen tegen te houden - RN7

Lead Image 1:
Lead image TXT 1: Plattegrond van de Reethsestraat en het spoor en de A15 in Elst Foto: RN7
Lead Image 2:
Lead image TXT 2: Schets van de beoogde ontsluitingsweg met de oude vuilstort rechtsonder Foto: RN7
De locatie van de railterminal Foto: John Beckmann / RN7

De locatie van de railterminal Foto: John Beckmann / RN7

ELST - Omwonenden van de beoogde Railterminal staan donderdag bij de Raad van State om ook de voorbereidingen tegen te houden. Het is nog niet bekend wanneer die werkzaamheden zouden beginnen. Daarnaast spanden belanghebbenden - verenigd in Overbetuwe Overbelast - afgelopen zomer tegelijkertijd ook een zaak aan om de Railterminal in zijn geheel tegen te houden.

Tekst gaat verder onder de video:

Koos Nijssen is één van de belanghebbenden en direct omwonende die aan de zaak meedoet. Vanwege de hoge juridische kosten, heeft hij de zaak tegen de voorbereidingen als enige aangespannen. “Het echte beroep hebben we met alle deelnemers van Overbetuwe Overbelast ingediend. Dat wordt waarschijnlijk pas volgend jaar behandeld", laat Nijssen weten. Nu wil hij vooral voorkomen dat er bijvoorbeeld al bomen worden gekapt of sloten worden gegraven.

350 vrachtwagenritten per dag

Hij woont pal achter het spoor, vlakbij de beoogde railterminal. Hij en de andere belanghebbenden van Overbetuwe Overbelast vrezen voornamelijk geluids- en lichthinder. Achter zijn huis bijvoorbeeld (op het onderstaande kaartje: de lichtgroene velden tussen het spoor en de Reethsestraat) moet ook de ontsluitingsweg komen van Rijksweg Zuid naar de Railterminal. De provincie heeft al aangegeven in de plannen dat er zo'n '350 vrachtwagenritten per dag plaatsvinden'. "Dit is dus dag en nacht. De railterminal ligt iets verder: er komt wel een geluidswal, maar er zal ook dag en nacht gelost worden", volgens Nijssen.

Afbeelding
Plattegrond van de Reethsestraat en het spoor en de A15 in Elst Foto: RN7

Behalve geluidshinder maken de belanghebbenden van Overbetuwe Overbelast zich over meer zaken zorgen. "De veiligheid voor het fietsverkeer tussen Elst en Nijmegen bijvoorbeeld, is onvoldoende gewaarborgd in het huidige plan", vertelt Nijssen. Hij maakt zich zelf ook zorgen om zijn eigen leefomgeving en gezondheid door de oude vuilstort die om de hoek ligt (zie onderstaand kaartje).

Afbeelding
Schets van de beoogde ontsluitingsweg met de oude vuilstort rechtsonder Foto: RN7

"Vlakbij mijn perceel ligt een oude stortplaats. De provincie wil een nieuwe sloot graven, vanaf die vervuilde grond achter naar mijn perceel. Uit onderzoeken blijkt dat de grond sterk is verontreinigd met koper, lood en zink. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen, chroom, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en naftaleen."

"De waterhuishouding is een aandachtspunt"

De provincie is hiervan op de hoogte; dit blijkt ook uit een memo van Royal Haskoning DHV Nederland B.V. Begin 2018 is na overleg met medewerkers van de provincie, besloten om de ontsluitingsweg te verleggen waardoor 'de uitvoering van onderzoek van de stortplaats, in het kader van een mogelijke sanering, niet aan de orde is'. Dit staat in dezelfde memo. "De waterhuishouding", staat er vervolgens, "is wel een aandachtspunt. Hierbij dient te worden voorkomen dat de benodigde voorzieningen (bijvoorbeeld een aan te leggen watergang naast de weg) raakvlakken kennen met de stortplaats, anders zijn mogelijk wel saneringsmaatregelen vereist."

Nijssen is bang dat bij het voorwerk ook al een sloot gegraven wordt van de vervuilde grond naar zijn perceel. Het is onduidelijk wat en wanneer de provincie aan voorbereidingen zou willen doen, want in een reactie op de zaak bij de Raad van State, laat een woordvoerder weten dat "als zaken onder de rechter zijn, beantwoorden we geen inhoudelijke vragen; dus wachten we nu op uitspraak kort geding en beroep".

"Je hebt maar één goed argument nodig"

Op de website van de Railterminal, staat te lezen dat de voorbereidingen wél gepland zijn tussen de zomer van 2021 en het voorjaar van 2022 in. Hierbij staat dat er "voorbereidende werkzaamheden voor bodem, archeologie en de aanbestedingsprocedures voor aanleg van de infrastructuur en aanleg en exploitatie van de terminal", gepland zijn. Er wordt geen melding gemaakt van de aanleg van sloten of nieuwe watergangen.

Nijssen denkt dat hij kans maakt om het voorwerk tegen te houden, maar geeft ook aan zijn kansen niet goed in te kunnen schatten. "De provincie heeft veel tijd en geld in onderzoeken gestoken, maar je hoeft maar één goed argument te hebben en dan kun je winnen." Het is onduidelijk wanneer de Raad van State uitspraak doet. In de brief over de zitting die Nijssen kreeg, valt namelijk te lezen dat "de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak kan doen in de hoofdzaak, als alle partijen in de hoofdzaak daarvoor toestemming hebben gegeven."

Deel dit artikel