Veel vraagtekens drinkwater reserveringsgebied in gemeente Beuningen - RN7

Drinkwaterkraan ter illustratie Foto: RN7

Drinkwaterkraan ter illustratie Foto: RN7

EWIJK/WINSSEN - De provincie heeft het gebied rondom Winssen en Ewijk aangewezen als drinkwater reserveringsgebied. Hierdoor wordt, zoals de naam doet vermoeden, een bepaald gebied gereserveerd voor winning van drinkwater zonder dat dit op korte termijn hoeft plaats te vinden. In Beuningen willen de partijen D66 en BN&M nu weten welke consequenties dit heeft voor de woningbouw in beide kernen.

Ook vragen D66 en BN&M zich af of de inwoners (financiële) schade zullen ondervinden door het provinciebesluit. Beide partijen hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Beuningen.

Mogelijke schade landbouwbedrijven

Vanwege de aanwijzing tot drinkwater reserveringsgebied gelden voortaan extra maatregelen. Zo moet bijvoorbeeld graven en boren aan extra regels voldoen, is kunstmest niet meer toegestaan en zijn voor allerlei activiteiten nieuwe vergunningen nodig.

Beide partijen hebben verder schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen voor fruitteeltbedrijven en veehouderijen. Een eventuele verkoop van een landbouwbedrijf wordt lastig, omdat men in de toekomst veel minder mag, zo stelt D66.

Verzakking of scheurvorming woningen

Daarnaast willen de twee partijen dat het college bij de provincie een kosten-baten analyse gaat opvragen. Volgens BN&M en D66 behoort de provincie dit te doen. "Betrokken partijen dienen vooraf te weten wat de nadeelcompensatie is voor de opgelegde beperkingen."

Vragen zijn er ook wat betreft de risico's voor woningen. Als er in de toekomst daadwerkelijk water wordt opgepompt, zijn er dan risico's op verzakking of scheurvorming. D66 en BN&M: "Dienen we hiervoor bij nieuwbouwplannen rekening te houden met de fundering van deze huizen?"

Zienswijze tegen plannen provincie

Tot en met 30 november kan tegen de plannen van de provincie een zienswijze worden ingediend en de partijen willen weten of het college van Beuningen dat inderdaad gaat doen.

Deel dit artikel