Inventarisatie verdachte bedrijven luchtuitstoot Nijmegen-West - RN7

ARN afvalcentrale Foto: RN7

ARN afvalcentrale Foto: RN7

WEURT - 30 bedrijven op het TPN-Westterrein zijn geïnventariseerd in samenwerking met Omgevingsdienst ODRN. 15 van de bedrijven zijn relevant als het gaat om uitstoot door de lucht. Dat schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad. De raad buigt zich dinsdag opnieuw over de luchtkwaliteit in Weurt.

Het college van B&W van Beuningen heeft dit in een notitie aan de gemeenteraad bekendgemaakt. Van de 15 bedrijven met relevante luchtuitstoot vallen er 8 onder verantwoordelijkheid van de provincie, 6 zijn Nijmeegse bedrijven en 1 valt onder Weurt. De verwachting is dat het rapport ook zal worden behandeld in het debat in de Nijmeegse raad van woensdag.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

De luchtemissies waar het om gaat betreffen stikstof, fijnstof, roet, BTEX (vooral benzeen), PAK's, andere Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), alsmede Vluchtige organische stoffen en geur. Bij de belangrijkste stap in de inventarisatie wordt ingegaan wat de emissie is en wat de kenmerken zijn. Daarnaast is gekeken naar een aantal zaken in de vergunning.

Het bedrijf uit Weurt dat wordt genoemd in de inventarisatie is VBI Weurt BV aan de Metaalweg. Dit bedrijf voldoet aan de geldende emissie-eisen. Volgens de gemeente is ook de vergunningssituatie wat betreft lucht- en geuremissies actueel. De afgelopen vijf jaar zijn bij het bedrijf enkele overtredingen geconstateerd, maar deze waren na hercontrole steeds in orde.

Relevante provinciale bedrijven

Onder de relevante provinciale bedrijven met luchtemissies komen twee bedrijven voor op Beunings grondgebied, te weten afvalenergiecentrale ARN en de rioolwaterzuivering RWZI.

Wat betreft vergunningen van Nijmeegse bedrijven op de lijst, is er bij Draad Nijmegen BV en Duynie Handelsweg een actualisatie van de vergunning nodig. Onderdeel hiervan is een inventarisatie en toetsing van de gehele lucht- en geuremissie. Bij De Leeuw Metalen wordt een revisie of actualisatie van de vergunning aanbevolen.

Brief gemeente Nijmegen

Over de lucht- en geuremissies gaat de gemeente Nijmegen bij de APN waarschijnlijk een maatwerkvoorschrift toepassen. Daarover stuurt Nijmegen binnenkort een brief, aldus het college van Beuningen.

Bij het Huisdierencrematorium Nijmegen loopt een handhavingstraject naar aanleiding van geurklachten en een eerdere overschrijding van de NOx-norm. Bij Galvanisch Bedrijf Latour BV wordt in de inventarisatie een luchtmeting aanbevolen.

Luchtkwaliteit verder verbeteren

De inventarisatie is volgens het Beuningse college een goede eerste stap richting het verkrijgen van meer overzicht op de situatie rondom bedrijventerrein TPN-West. Aangezien veel bedrijven onder een ander bevoegd gezag vallen, is het noodzakelijk dat de provincie, Nijmegen en Beuningen gezamenlijk blijven optrekken, zegt het Beuningse college.

De provincie, Nijmegen en Beuningen overleggen voortdurend op ambtelijk en bestuurlijk niveau over alle lopende zaken. "De komende periode gaan we gebruiken om gezamenlijk te bepalen hoe we de luchtkwaliteit verder kunnen verbeteren," zegt het college van Beuningen.

Deel dit artikel