Beuningen wil bewegingsachterstand kinderen aanpakken - RN7

Beuningse Boys in actie Foto: RN7

Beuningse Boys in actie Foto: RN7

BEUNINGEN - Jongeren hebben de afgelopen 1,5 jaar tijdens de coronacrisis bewegings- en leerachterstanden opgelopen. Daarom lanceert de gemeente Beuningen nog voor het einde van dit jaar een speciaal plan om de opgelopen vertragingen in te lopen.

Dit lokale plan maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het accent van dit NPO ligt niet eenzijdig op leerprestaties, maar is nadrukkelijk ook gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Sport, spel en beweging

Om dit te realiseren krijgt het onderwijs tijdelijk extra financiële middelen vanuit de rijksoverheid. Dat geldt in ieder geval tot en met het schooljaar '22-'23. De gemeente Beuningen ontwikkelt nu in samenspraak met partners zoals GGD en kinderopvang KION een plan van aanpak. Zodra het plan gereed is, wil men ermee aan de slag. Sport, spel en beweging is een van de drie hoofdonderdelen van dit plan.

Motorische testen

Met ingang van volgend jaar wil men een extra impuls geven aan de motorische ontwikkeling en coördinatie van kinderen. Met de inzet van buurtsportcoaches worden kinderen motorisch getest. Vanwege de coronaperikelen kon de jeugd de afgelopen tijd ook bij hun sportvereniging minder sporten.

Via motorische testen wordt de ontwikkeling van kinderen in kaart gebracht en bekeken hoe de geconstateerde achterstanden het beste kunnen worden ingelopen.

Maatschappelijke thema's

De achterstand zit vooral in de ontwikkeling van sociale interactie en motorische vaardigheden bij de doelgroep 0 tot 4 jaar en kleuters. Dat komt omdat zij minder hebben kunnen spelen met andere kinderen tijdens de lockdown-periodes.

Daarnaast zullen de buurtsportcoaches de clubs en verenigingen volgend jaar extra ondersteunen bij beleidsvraagstukken. Verder worden er themabijeenkomsten georganiseerd met actuele maatschappelijke thema’s.

Deel dit artikel