Hart van Zuid kan door, maar wel met reële cijfers over detailhandel en borging groenvoorzieningen - RN7

De verbeelding van de visie voor Hart van Zuid. Foto: Gemeente Wijchen

De verbeelding van de visie voor Hart van Zuid. Foto: Gemeente Wijchen

WIJCHEN - De Wijchense gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de visie voor het project Hart van Zuid, maar heeft de zorgen van inwoners en ondernemers wel vertaald in een aantal belangrijke aanpassingen. Er worden geen afspraken vastgelegd over het aantal winkelmeters en parkeerplaatsen, omdat er nog onderbouwing met betrekking tot de daadwerkelijke ruimte voor meer detailhandel in Wijchen moet komen. Ook moet de huidige hoeveelheid groen in het plangebied rondom Winkelcentrum Zuiderpoort minimaal behouden blijven.

Zorgen bij ondernemers

De plannen voor het realiseren van een nieuw voorzieningenhart in Wijchen-Zuid deden veel stof opwaaien de afgelopen weken. In de visie en in een intentiebrief die door de samenwerkende partijen ondertekend zou worden, wordt er gesproken over een forse uitbreiding van het aantal commerciële vierkante meters in het winkelcentrum en een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen naar 380. Ondernemers in het centrum maken zich hier grote zorgen over en vrezen dat de economische schade voor het centrum van Wijchen groot en onherstelbaar gaat zijn. Meermaals werd ook aangehaald dat eerdere onderzoeken naar detailhandel in Wijchen uitwezen dat er op de middellange termijn nauwelijks ruimte is in Wijchen voor meer detailhandel.

Onderbouwing voor detailhandel

De zorgen vanuit de ondernemers zijn ter harte genomen door de gemeenteraad. Coalitiepartijen Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA kwamen met een amendement dat de intentiebrief van tafel haalt. Met een ander amendement dwingt men af dat de nog niet aan de raad aangeboden visie voor de detailhandelsstructuur in Wijchen één op één wordt doorvertaald in de planvorming. “De getallen zijn in deze fase te concreet en te specifiek”, vindt Wessel Krale (VVD). “De detailhandelsstructuurvisie moet leidend zijn, want die geeft onderbouwing aan wat daadwerkelijk mogelijk is. Als er maar heel weinig ruimte is voor uitbreiding, dan moet er ook geen grootschalige uitbreiding komen.” Een reeds bestaande conceptversie van die detailhandelsstructuurvisie lekte onlangs naar de pers een geeft de indicatie dat er in Wijchen nauwelijks ruimte is voor meer detailhandel.

Groen behouden

Een andere zorg in de gemeenschap is het verdwijnen van groenvoorzieningen in het plangebied. Door een amendement van de coalitiepartijen in samenwerking met Groen Sociaal Wijchen is nu bepaald dat de hoeveelheid groen in het plangebied minimaal behouden moet blijven. “Nu lijkt het vooral alsof er verdichting gaat plaatsvinden, terwijl we het gebied juist moeten verlichten en groener moeten maken,” zegt Tim Klinkhamer (Kernachtig Wijchen). Samen met D66 werd door de coalitiepartijen aan het besluit toegevoegd dat als eerste stap in de vervolgfase een plan moet worden opgesteld voor hoe belanghebbenden in de buurt in het ontwerpen van de plannen meegenomen worden.

“Onvoldragen en niet gedragen”

CDA en D66 stemden niet in met de visie voor Hart van Zuid. D66 wilde het onderwerp zelfs van de agenda hebben, omdat men de visie als ‘onvoldragen en niet gedragen’ beschouwt. CDA wilde graag ook uit de visie zelf alle verbeeldingen en cijfers die verwachtingen scheppen bij partijen waarmee samengewerkt wordt verwijderd hebben. Behalve D66 gingen geen andere partijen hierin mee.

Deel dit artikel