Wethouder Wijchen kwaad over lekken document over detailhandel, CDA twijfelt aan integriteit college - RN7

Bjorn Derksen (CDA) trok flink van leer tegen het college. Foto: Gemeente Wijchen

Bjorn Derksen (CDA) trok flink van leer tegen het college. Foto: Gemeente Wijchen

WIJCHEN - Wethouder Nick Derks (VVD) is kwaad over het lekken van een conceptversie van een ambtelijk document over detailhandel in Wijchen aan dagblad De Gelderlander. In dat document staat dat er geen ruimte is in Wijchen voor verdere uitbreiding van het aantal winkelmeters, iets dat zeer actueel rondom de visie voor het project Hart van Zuid. De verantwoordelijke voor het lekken van het document zal ter verantwoording geroepen, zegt de wethouder.

Detailhandelsstructuurvisie

De concept detailhandelsstructuurvisie, het ambtelijk document in kwestie, is volgens de wethouder nog niet rijp om naar buiten te komen. Maar omdat de ruimte voor extra winkelmeters een heet hangijzer is rondom het project Hart van Zuid, waarbij in de visie gesproken wordt over een ruimte uitbreiding van het aantal winkelmeters, was er vanuit de raad wel veel interesse in de inhoud van het document. Dit mede omdat ondernemers in het centrum zich hier grote zorgen om maken, omdat zij vrezen dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor het centrum. De Gelderlander wist er vervolgens de hand op te leggen, en daarna ook het de fractie van het CDA.

“Schadelijk en schandelijk”

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen zoals een toename van het online shoppen, is een gedegen detailhandelsstructuurvisie formuleren belangrijk, vindt Derks. “Dit kost meer tijd dan aanvankelijk het plan was. Er zijn al drie ambtelijke stukken op mijn bureau verschenen, maar die hebben nog niet de collegetafel bereikt, omdat er nog gewikt en gewogen wordt.” De wethouder noemt het ‘schadelijk en schandelijk’ dat het document op straat is komen te liggen. “We gaan onderzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren. De verantwoordelijke persoon wordt ter verantwoording geroepen.”

House of Cards

Het CDA vindt het opmerkelijk dat de conclusies over detailhandel in Wijchen ‘wel al maanden in de la lagen’ bij wethouder Derks, maar niet gedeeld zouden zijn met wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) voor het bepalen van de visie voor Hart van Zuid, waarbij naast een uitbreiding van het aantal winkelmeters ook gesproken wordt over een forse uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen rondom Winkelcentrum Zuiderpoort. Fractievoorzitter Bjorn Derksen spreekt twijfels uit over de integriteit van het college. “Dit roept veel vragen op. Welke agenda zit hierachter? Hetzelfde college kiest ervoor om bij het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM) géén extra winkelmeters toe te voegen, maar zelfs parkeerplaatsen uit het centrum weg te halen. De Albert Heijn aan het Europaplein heeft geprocedeerd tegen dat laatste en dat bezwaar is gegrond verklaard. Bij TKWM is er een projectontwikkelaar die wil bouwen en geen baat heeft bij parkeerplaatsen, en bij Hart van Zuid wordt er samengewerkt met een vastgoedeigenaar die daar juist wel baat bij heeft. Zou het zo kunnen zijn dat Albert Heijn heeft besloten zijn heil in Wijchen-Zuid te gaan zoeken? En dat er dan dus wél ruimte is voor uitbreiding in Wijchen-Zuid en geen behoefte meer aan meer parkeerplaatsen bij het centrum? Het lijkt wel House of Cards in Wijchen.”

Complottheorieën

Wethouder Gerrits spreekt van ‘complottheorieën’. “Ik heb de handen volledig vrij. Wat u insinueert, werp ik verre van mij. Alles wat u suggereert, is niet aan de orde. Bovendien gaat het hier om een visie die nog uitgewerkt moet worden tot een plan, waarbij van alles nog kan veranderen.” Andere partijen betichten het CDA, dat nadrukkelijk actie voert tegen verschillende onderdelen van de visie voor Hart van Zuid, van ‘bangmakerij’. “Ik snap dat u alles uit de kast haalt om deze visie van tafel te halen”, zegt Tim Klinkhamer (Kernachtig Wijchen). “Maar hou op met het schetsten van doemscenario’s en het aanwakkeren van angst onder inwoners.”

Deel dit artikel