Coronapandemie leidt tot extra problemen Beuningse jeugd - RN7

Meer angst en stress door corona Foto: Stock: Pixabay

Meer angst en stress door corona Foto: Stock: Pixabay

BEUNINGEN - Veel jongeren in de gemeente Beuningen hebben het door de coronacrisis moeilijker. De gemeente Beuningen constateert een stijging in suïcidale uitingen en neigingen, onder meer door psychische problemen, financiële problemen en middelengebruik. Dat blijkt uit de Programmabegroting 2022, die de gemeente onlangs bekendmaakte.

Stress in thuissituatie

Door de coronapandemie is er een toename van klachten bij kinderen en jongeren, die al langer zichtbaar waren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om prestatiedruk, individualisering en stress in de thuissituatie. Corona is volgens de gemeente een trigger tot een toenemend beroep op jeugdhulp.

Daarom maakt Beuningen voor volgend jaar meer geld vrij voor jeugdhulp. De gemeente wijst op de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), die door corona nog verder zijn toegenomen. Ook de wachttijden voor reguliere begeleiding neemt toe, waardoor er meer sprake is van depressiviteit onder de jeugd.

Opbouwen vertrouwensband moeilijk

Het sociaal team van de gemeente probeert de wachttijden op te lossen door zorgaanbieders te zoeken buiten het gewone aanbod. Men constateert dat er ook nog een complexe problematiek bestaat om de jongeren heen, zoals ouders die hun eigen problematiek hebben.

Vooral wanneer begeleiding is opgestart in coronatijd, is het opbouwen van een vertrouwensband moeilijk, aldus de gemeente. Bepaalde problemen worden zo niet gesignaleerd, waardoor een behandeling vaak later wordt opgestart en bijvoorbeeld schulden weer oplopen.

Meer scheidingsproblematiek

De gemeente ziet ook een toename van irritaties in de thuissituatie. Kinderen en ouders raken ontregeld doordat men veel meer thuis is en thuis werkt. Veel ouders hebben vragen over het moeilijke gedrag van hun kinderen , met name druk gedrag. De gemeente zegt daarnaast signalen te krijgen dat er een toename is van scheidingsproblematiek.

Allerhande bovengenoemde zaken leiden tevens tot meer problemen binnen het onderwijs. Sommige leerlingen hebben een grote achterstand opgelopen en zijn nu gedemotiveerd voor school. Dit alles leidt tot meer verwijzingen naar hulpverlening, schoolwisselingen en leerlingen die doubleren.

Deel dit artikel