B&W Beuningen: Nijmegen daadkrachtig in aanpak asfaltcentrale - RN7

Asfaltcentrale APN in Nijmegen. Foto: Frank Flydrone

Asfaltcentrale APN in Nijmegen. Foto: Frank Flydrone

BEUNINGEN / NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen handelt momenteel proactief en daadkrachtig met betrekking tot de problemen rondom de asfaltcentrale APN in de wijk Heesch. Dat zegt het Beuningse college van B&W in antwoord op kritische vragen van de Beuningse VVD en GroenLinks. Deze schriftelijke antwoorden heeft het college op donderdag 7 oktober gegeven. Het college van Beuningen stelt duidelijk dat het bevoegd gezag over de asfaltcentrale bij de gemeente Nijmegen ligt.

"Die lijn (van bevoegdheid red.) willen we aanhouden," aldus Beuningen. In het uiterste geval kan Beuningen een verzoekschrift tot handhaving indienen, maar dat is op dit moment niet aan de orde, zo stelt het Beuningse college. Zo'n verzoekschrift is een ultiem middel dat alleen wordt ingezet als de gesprekken tussen Nijmegen en Beuningen ambtelijk en bestuurlijk vastlopen.

De problemen met de asfaltcentrale werden actueel toen ongeveer vijf weken geleden bekend werd, dat de asfaltcentrale de norm voor de uitstoot van schadelijke stoffen 17 keer had overschreden. De asfaltcentrale zei ter verdediging dat er bij deze geruchtmakende controle een verkeerde meet-methodiek is gebruikt.

Geen concrete oplossing

Het betrof een onaangekondigde controle, waarna de gemeente Nijmegen de uitslag niet meteen bekendmaakte. Dit leidde tot woede bij de bewoners in de omliggende wijken en het aangrenzende Weurt, aan de overkant van het kanaal.

Beuningen zegt in antwoord op de raadsvragen "dat er nu nog geen concrete oplossing voorhanden is". Het college van Beuningen: "De gemeente Nijmegen blijft onaangekondigd metingen uitvoeren. En daar zijn de opdrachten al voor verstrekt."

Geen gezondheidsrisico's

De asfaltcentrale wordt vervolgens aangesproken op de meetresultaten. Nijmegen overlegt met het bedrijf wat het kan doen om de uitstoot te verminderen. Het Beuningse college zegt daarover contact te onderhouden met Nijmegen en zal de gemeenteraad van Beuningen hierover informeren.

De GGD Gelderland-Zuid concludeerde op basis van de onaangekondigde meting dat de gemeten uitstoot niet voor gezondheidsrisico's zorgt, ook niet bij jarenlange blootstelling.

Opeenstapeling vervuilende uitstoot

Veel omwonenden zijn toch sceptisch. Zij vragen zich af wat het effect is van de opeenstapeling van vervuiling door het drukke autoverkeer op de Energieweg, andere vervuilende fabrieken, de asfaltcentrale en de uitstoot van schepen op kanaal en Waal.

Deel dit artikel