Financiën Beuningen in acht jaar ruim 30 miljoen verbeterd - RN7

Beuningen financieel gezonder Foto: Pixabay (stock)

Beuningen financieel gezonder Foto: Pixabay (stock)

BEUNINGEN - De gemeente Beuningen stond acht jaar geleden 23 miljoen euro in het rood, terwijl het momenteel een reserve heeft van zo'n 8 miljoen euro. Dat betekent dat de gemeente het zanddebacle (verlies van 20 miljoen) definitief te boven is.

Begroting in evenwicht

Dat bleek woensdag bij de presentatie van de programmabegroting 2022 door wethouder Hans Driessen. Hij toonde zich tevreden met de huidige stand van zaken van de gemeentelijke financiën.

Het college kan alle kostenstijgingen opvangen binnen de begroting, waardoor de OZB-belasting alleen zal meestijgen met de inflatie van 1,5 procent. "We gaan de woonlasten volgend jaar minimaal verhogen. De begroting is financieel in evenwicht en we hebben de komende vier jaar overschotten," aldus de wethouder.

Geen cadeautjes

Toch worden er de komende jaren geen financiële cadeautjes uitgedeeld aan bepaalde sectoren. Driessen: "In de toekomst zijn er nog steeds grote kostenposten, zoals de grote aantallen woningen die moeten worden gebouwd."

Ook moet er veel geld worden geïnvesteerd in de jeugdzorg en alle maatregelen in het kader van de vergrijzing. Daarnaast wil de gemeente beter zijn voorbereid op de klimaatveranderingen en de afbouw van fossiele energie.

Begroting online beschikbaar

Net als in voorgaande jaren wordt de begroting (ruim 200 pagina's) digitaal aangeboden en kan iedereen dit raadplegen via de website van de gemeente. Op 9 november vergadert de gemeenteraad over de begroting voor volgend jaar. Dan stelt de raad de begroting vast, eventueel met wijzigingen.

De raadscommissie Financiën discussieert op 20 oktober inhoudelijk over de begroting. Alle vergaderingen kunnen online via de gemeentelijke website worden gevolgd.

Deel dit artikel