Bewoners Wijchen mogen meebeslissen over Wijchense toekomst - RN7

Het gemeentehuis van Wijchen. Foto: Google Street View

Het gemeentehuis van Wijchen. Foto: Google Street View

WIJCHEN - Iedereen die woont of werkt in de gemeente Wijchen mag meepraten over de toekomst van de gemeente. Onder de noemer 'Wijchen2035' worden online en offline bijeenkomsten georganiseerd met verschillende thema’s. De resultaten van deze informatie worden in 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Hoe Wijchen er over vijftien jaar uit gaat zien wordt besproken tijdens het project Wijchen 2035: de toekomst begint hier. Burgemeester Marijke van Beek vertelt over het initiatief: “De toekomst van Wijchen maken we samen, met alle inwoners, ondernemers en organisaties. Daarom vind ik het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan het gesprek hierover. Dat kan op allerlei manieren – fysiek of online. Belangrijk is dat de gemeenteraad – die straks het laatste woord heeft over de toekomstvisie – een compleet beeld heeft van de wensen en dromen van alle Wijchenaren.”

Samen met Mensen die wonen of werken in Wijchen gaat de gemeente op zoek naar hoe Wijchen er in 2035 uit moet zien. Dit doen ze fysiek door toekomsttafels, dat zijn bijeenkomsten met elke ontmoeting een nieuw thema. In november zijn er zes toekomsttafels met de thema’s wonen, leefomgeving, werken, zorg & welzijn, duurzaamheid, samenwerken en dienstverlening.

Online in de beeldbank kunnen Wijchenaren plaatsen aangeven die ze belangrijk vinden voor Wijchen. Daarnaast zijn er op scholen debatten met scholieren en jongvolwassenen en toert de gemeente langs de Wijchense dorpen.

Midden 2022 wordt de informatie voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij besluiten welke informatie wordt overgenomen in de toekomstvisie.

Deel dit artikel