Overbetuwe gaat niet zoeken naar alternatieve locatie voor blaashal - RN7

Situatie Blaashal HCOB met aangegeven de opstelplaats van de luchtgenerator Foto: Royal Haskoning DHV

Situatie Blaashal HCOB met aangegeven de opstelplaats van de luchtgenerator Foto: Royal Haskoning DHV

ELST - Het college van B&W in Overbetuwe hoeft geen alternatieve locatie te zoeken voor de blaashal, een opblaashal waar zes maanden per jaar in kan worden gesport, van HCOB. Oppositiepartijen D66, BOB en PvdA hadden hier samen een motie over opgesteld en hoopten dat coalitiepartij GBO ook zou meestemmen. De coalitie hield de rijen uiteindelijk gesloten. De motie is aangehouden, totdat de voorzieningenrechter een oordeel heeft uitgesproken.

De omwonenden van de hockeyvelden van HCOB, hebben een procedure bij de voorzieningsrechter aangespannen waar vrijdag 8 oktober de zitting van is. Verwacht wordt dat er binnen twee weken uitspraak wordt gedaan. In een eerdere uitspraak van de Raad van State (2010) is vastgesteld 'om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de bewoners van deze woningen te garanderen en hen te beschermen tegen geluids- en lichtoverlast van Sportcomplex De Pas'. De voorzieningsrechter zal bepalen of de tijdelijke omgevingsvergunning voor de blaashal van tien jaar, strookt met de eerdere uitspraak van de Raad van State.

Tekst gaat verder onder de video:

Overbrugging is nodig

Voor de raadsvergadering, sprak Sjoukje ten Broeke, voorzitter van de hockeyvereniging HCOB, in voor de raad. Zij wees op het belang én noodzaak van de hal. "Doordat de nieuwbouw op zich laat wachten, is er overbrugging nodig". Volgens haar kan dit alleen met de blaashal op de voorgenomen plek. Een alternatieve locatie is simpelweg niet mogelijk legde ze uit. "Uit ons locatie- onderzoek is gebleken dat wij geen alternatieve locatie hebben kunnen vinden die aan de eisen voldoet en welke ook financieel haalbaar is. Als vereniging kan HCOB de vergunning aanvragen, een blaashal bestellen, een financiering aangaan en BOSA-subsidie aanvragen. Elke alternatieve oplossing of locatie, niet zijnde op het terrein van HCOB, geeft niet alleen hogere kosten, maar zorgt er ook voor dat HCOB niet meer kan participeren in een samenwerking omdat dan bovenstaande mogelijkheden en voordelen er niet meer zijn."

Alle partijen noemden de locatie van de blaashal 'niet ideaal', maar volgens de meeste partijen is er geen betere of andere locatie mogelijk. Peter van Waard, VVD raadslid, benadrukte in de gemeenteraadsvergadering dat de motie "roept op om stappen terug te zetten én daarom voegt de motie niets toe". Ook legde hij uit dat er gewoon een vergunning ligt en de raad daar niet eens over gaat. En dat is precies ook waar de crux zit bij de omwonenden en D66, BOB en PvdA. Door een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen van tien jaar, omzeilt het college van B&W inspraak van de raad én een bestemmingsplanwijziging.

Blaashal is al aangekocht

Ten Broeke liet ons weten dat de blaashal al aangekocht is. "We hebben een financiële overeenkomst met de gemeente. Als het allemaal niet doorgaat, dan wordt de lening kwijt gescholden, maar we hebben al veel geïnvesteerd voor de komst van de blaashal". De blaashal zal dan ook door de gemeente worden overgenomen. De grondwerkzaamheden zijn overigens nog niet begonnen.

De direct omwonenden van de blaashal Rob Hoedemaker en Johan Saat waren aanwezig bij de vergadering. Ze hadden gehoopt dat de motie wel aangenomen zou worden. "Vrijdag is de zitting bij de voorzieningsrechter. Als wij die winnen, dan wordt het dit jaar niets meer met die blaashal. Ze zullen dan echt op zoek moeten naar een alternatieve locatie", legt Saat uit. In de raadsvergadering werden ook tussenoplossingen gesuggereerd om het dit jaar wel toe te staan omdat de tijd begint te dringen. Maar daar hebben de bewoners geen oren naar.

Blaashal past gewoon niet

"Nee, daar zijn we geen voorstander van. Als eenmaal de bosjes weg zijn en het kunstgras er ligt, dan zijn wij ervan overtuigd dat het dan gewoon in gebruik blijft. En dan wij onze privacy ook kwijt", legt Hoedemaker uit. "Eigenlijk past die hal daar gewoon niet", vult hij aan. Bovendien is er ook recentelijk geen contact met de hockeyclub geweest. "Er is niets veranderd", vertelt Saat, die al eerder aangaf dat de communicatie met de gemeente eenrichtingsverkeer is.

D66-raadslid Roel Eefting wilde met de motie plan B voorkomen: "We zien ook het belang van een sportaccommodatie en willen voorkomen dat de scholen straks geen locatie hebben om te sporten. Dan kom je op nul uit en dat willen we niet. De motie is een steuntje in de rug voor de wethouder omdat vooraf schriftelijk al liet weten niet te willen zoeken naar een alternatief." Peter de Waard van de VVD, merkte tijdens de vergadering terecht op dat de motie eigenlijk zinloos is, omdat de vergunning al is verleend en de raad daar niets over te zeggen heeft. "Klopt", vertelt Eefting, "maar wat we wel kunnen doen is om het college met spoed op te roepen om daadwerkelijk actie te ondernemen voor bewegingsonderwijs in deze gemeente."

Bouw MFSC Elst kan langer duren

De verantwoordelijk wethouder, Wijnte Hol, liet in zijn verweer weten dat de vergunning beschikt is. Als enige oplossing ziet hij het naar voren halen van de beslissingen over onder andere het Multifunctioneel Sportcentrum. De bouw start naar verwachting begin 2024. Tot die tijd moet de gemeente aan de slag met het aanpassen van het bestemmingsplan, de aanbesteding van de bouw en het maken van een ontwerp. Als alles volgens planning verloopt, is het nieuwe sportcomplex in het najaar van 2025 pas klaar voor gebruik. Dit is volgens Hol ook één van de redenen dat de vergunning voor tien en niet vijf jaar is afgegeven, want "het kan allemaal veel langer duren".

Deel dit artikel