Oppositie eist actie verkeersveiligheid Aurelius - RN7

Bewoner van de Aurelius, Rob Theunissen, strijdt al jaren voor een veiligere straat Foto: Mabel Elzinga

Bewoner van de Aurelius, Rob Theunissen, strijdt al jaren voor een veiligere straat Foto: Mabel Elzinga

ELST - Ondanks toezeggingen van de gemeente Overbetuwe, is de verkeerssituatie aan de Aurelius nog ongewijzigd. Eerder dit jaar besloot het college van B&W tot het nemen van concrete maatregelen zoals het aanleggen van verkeersdrempels. Tot op heden is er in deze straat nog niets gebeurd. D66, BOB, PvdA en Groen Links hebben daarom een motie ingediend die bij de aanstaande raadsvergadering van 5 oktober in stemming gebracht wordt.

In de motie wijzen de bovengenoemde partijen het college op het feit dat de situatie in de Aurelius onveilig is en dat er - ondanks eerdere toezeggingen - nog niets gebeurd is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens hen is de beste oplossing het afsluiten van de straat met een paaltje. Die zou ter hoogte van Aurelius nummers 9 en 10 moeten komen, dus in het midden van de weg.

Buurtbewoner en oprichter van 'Dit is onze straat' Rob Teunissen is blij met deze motie. "Dit nieuws mag er zeker zijn. Het zal ervoor zorgen dat kleine kinderen niet meer in groot gevaar worden gebracht." Teunissen strijdt al jaren voor een veiligere straat. De Aurelius werd ook eerder al door het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV gebruikt als verkeerd voorbeeld in een landelijke campagne voor verkeersveiligheid.

Deel dit artikel