Regiogemeenten werken nauw samen in rioleringsplan - RN7

Afvoerput in de straat Foto: Pixabay

Afvoerput in de straat Foto: Pixabay

REGIO - Vijf gemeenten in de regio gaan de komende jaren nauw samenwerken wat betreft rioleringen. Druten, Beuningen, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen gaan gezamenlijk een nieuw gemeentelijk rioleringsplan opstellen voor de periode 2023 - 2027.

Eén samenhangend watersysteem

In dit rioleringsplan is alles wat betrekking heeft op afvalwater, hemelwater en grondwater uitgewerkt in gezamenlijk beleid en maatregelen. Het rioleringsplan van Nijmegen heeft een andere looptijd en sluit daarom slechts gedeeltelijk aan bij het plan van de andere gemeenten.

De vijf deelnemende gemeenten wijzen er op dat er in de regio sprake is van één samenhangend watersysteem van grond- en oppervlaktewater. Daarnaast zijn de gemeentelijke rioolstelsels via de zuiveringseenheden met elkaar verbonden in één waterketen. Het ligt daarom voor de hand om het beleid van de regiogemeenten goed op elkaar af te stemmen.

Hogere kwaliteit en kostenbeheersing

Deze eenduidigheid van beleid leidt tot gezamenlijk beheer, een hogere kwaliteit en kostenbesparing, aldus de vijf gemeenten. De vijf gemeenteraden moeten nog wel hun fiat verlenen aan de samenwerkingsplannen.

Het gezamenlijke rioleringsplan wordt opgesteld door een adviesbureau onder leiding van een ambtelijke projectgroep van de vijf deelnemende gemeenten.

Deel dit artikel