De direct omwonenden van de hockeyclub vrezen voor hun woongenot. Foto: Mabel Elzinga

De direct omwonenden van de hockeyclub vrezen voor hun woongenot. Foto: Mabel Elzinga

ELST - Oppositiepartijen D66, BOB en PvdA hebben samen een motie opgesteld waarin het college van B&W gevraagd wordt per direct opzoek te gaan zoeken naar een alternatieve locatie voor de geplande blaashal op het terrein van hockeyclub HCOB. De hal staat gepland aan de rand van de hockeyvelden dichtbij meerdere huizen. De bewoners hebben niet alleen een bezwaarprocedure bij de gemeente lopen, maar zijn ook naar de rechter gestapt om de plaatsing van de hal tegen te houden.

De drie partijen dienen de motie in omdat ze de uitslag van deze procedures niet afwachten, want "de noodzaak is er nu". Het college van de gemeente Overbetuwe gaf op 6 juli Hockey Club Over Betuwe (HCOB) via een tijdelijke omgevingsvergunning, toestemming om voor een periode van 10 jaar een opblaasbare sporthal op hun terrein te plaatsen. Behalve dat de hal op minder dan 30 meter van de huizen af komt te staan, zijn de bewoners bang voor licht en geluidsoverlast. Ze besloten daarom daarom naar de rechter te stappen. Er loopt ook een bezwaarprocedure tegen de hal bij de gemeente Overbetuwe zelf. Van beide procedures zijn er overigens nog geen zittingsdata bekend.

Tekeningen lagen al klaar

Voor een tijdelijke omgevingsvergunning hoeft het bestemmingsplan niet worden aangepast en het college heeft hiervoor ook geen toestemming van de raad nodig. Door deze werkwijze, voelden de bewoners zich niet gehoord. Bovendien waren ze niet ingelicht over de komst van de hal. “In maart kreeg ik ineens een brief in de bus dat er een hal zou komen”, vertelde omwonende Johan Saat eerder. “Ik heb ook een gesprek met de wethouder (Wijnte Hol) gehad, maar het voelde meer als een mededeling dan dat we inspraak hadden: ‘de tekeningen lagen al klaar’.”

Saat laat weten de motie "een erg goed initiatief vanuit de politiek" te vinden. "Helaas mis ik GBO in dit lijstje, ondanks dat er - op dit moment - op de site van GBO staat dat ze vinden dat er niet goed met het belang van de bewoners is omgegaan en de tijdelijke termijn té ruim is. Blijkbaar gaat het indienen van een motie ze te ver", vult Saat aan.

Stemming 5 oktober

"Laten we duidelijk zijn, wij als aanwonenden hebben geen enkele moeite met een blaashal", vertelt Saat. "Maar gezien het huidige bestemmingsplan, is het niet mogelijk om op deze locatie deze blaashal te plaatsen. Het is toch niet normaal om een bestemmingsplan aan te passen omdat anders de omgevingsvergunning niet goedgekeurd kan worden."

D66, BOB en PvdA laten in de motie weten dat het voor het onderwijs (Lyceum Elst, Het Westeraam) van wezenlijk belang is dat er voldoende ruimte is voor bewegingsonderwijs in 2021 en dat zij als gemeenteraad ook de wettelijke verplichting hebben om voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs aan te bieden. Als alternatieve locatie voor de hal denken ze aan bijvoorbeeld ten oosten of zuiden van het nieuwe OBC of tijdelijk op het beoogde terrein van het Multifunctioneel Sportcentrum naast het Lyceum Elst. De motie zal in de komende raadsvergadering van 5 oktober worden behandeld en in stemming worden gebracht.

Deel dit artikel