Ook zelfbewoningsplicht voor sociale koopwoningen De Pas in Elst - RN7

Ontwerpschets uit inspiratieboek woongebied De Pas in Elst  Foto: J.J. Veldhuis

Ontwerpschets uit inspiratieboek woongebied De Pas in Elst Foto: J.J. Veldhuis

ELST - Voor de sociale koopwoningen in de nieuwe woonwijk De Pas in Elst gaat een zelfbewoningsplicht gelden. De ontwikkelaars BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Amvest hebben hierover afspraken gemaakt met de gemeente Overbetuwe. Een zelfbewoningsplicht moet voorkomen dat beleggers de woningen kopen om ze vervolgens te gaan verhuren.

De nieuwbouwwijk De Pas krijgt maximaal 354 woningen en zal voor 50 procent uit woningen in het betaalbare segment bestaan. Er worden 105 sociale huurwoningen en 70 sociale koopwoningen tot de NHG-grens gebouwd. De overige woningen zijn woningen in de vrije sector. De NGH-grens ligt overigens nu op 325.000 euro en in 2022 zal deze stijgen tot 355.000 euro.

Betaalbare woningen beschikbaar

"Met deze afspraken zorgen we er voor dat er zoveel mogelijk betaalbare woningen beschikbaar blijven voor kopers die er zelf willen gaan wonen. Ook voor andere nieuwbouwplannen in Overbetuwe hoop ik dit soort afspraken te kunnen maken", legt wethouder Hol (Bouwen en Wonen) uit.

Het college van Overbetuwe stelde dinsdag het ontwerp-bestemmingsplan vast voor woonwijk De Pas. Hier is ook ruimte voor twee maatschappelijke voorzieningen (zorgeenheden voor dementerenden), veel groen, wegen en paden en speelvoorzieningen. Het ontwerp ligt tot en met 11 november ter inzage.

Voorjaar 2022 bouwen

Op 12 oktober is er een informatieavond over het bestemmingsplan en de procedure. In 2022 beslist de gemeenteraad definitief over het bestemmingsplan. Als alles volgens plan verloopt, kan er al in het voorjaar van 2022 worden gestart met de bouw. Binnen vijf jaar moet de nieuwe woonwijk dan gerealiseerd zijn.

Deel dit artikel