Beuningse politiek: Nijmegen zwaarder aanspreken op asfaltcentrale - RN7

Asfaltcentrale APN in Nijmegen. Foto: Frank Flydrone

Asfaltcentrale APN in Nijmegen. Foto: Frank Flydrone

BEUNINGEN - De gemeente Beuningen moet de gemeente Nijmegen veel zwaarder aanspreken op het gebrek aan informatie-overdracht met betrekking tot de asfaltcentrale in Nijmegen-West. Dat zeggen de VVD en GroenLinks uit Beuningen. Beide partijen hebben hierover vorige week raadsvragen gesteld.

Als de gemeente Nijmegen in de toekomst onvoldoende handhaaft, dan moet het college van B&W in Beuningen onderzoeken of men zelfstandig actie kan ondernemen, zo stelt GroenLinks in de schriftelijke vragen.

Fabriek voldoet aan protocol

GroenLinks: "Hoewel de uitstoot-normen tot wel 17 keer zijn overschreden, heeft de gemeente Nijmegen dit niet gemeld aan de omwonenden en is er feitelijk geen actie ondernomen."

De Beuningse wethouder Sijmen Versluijs had in de raadscommissie Ruimte gezegd dat het momenteel onmogelijk is om de asfaltcentrale stil te leggen. Men voldoet namelijk aan het protocol dat geldt voor dergelijke fabrieken. "Om echt te kunnen optreden, lijkt het er zelfs op dat de wetgeving zou moeten worden aangepast," zo zei de wethouder.

Openstaande vragen worden beantwoord

GroenLinks-raadslid Van Teeseling zei in de raadscommissie niet te kunnen begrijpen hoe de asfaltcentrale kan voldoen aan het protocol, en tegelijktijd 17 keer de norm overschrijdt. Hij wil dat in de toekomst bij een gevaarlijke normoverschrijding de omwonenden direct worden geïnformeerd en er maatregelen worden genomen om hen te beschermen.

Sijmen Versluijs zei dat het Beuningse college alle nog openstaande vragen binnenkort schriftelijk zal beantwoorden. "Het lijkt er momenteel op dat er bij de omwonenden geen directe gezondheidsschade kan optreden. Er is ook meer tijd nodig om alles te onderzoeken en de GGD is daarmee bezig," aldus Versluijs.

Uitstoot voortaan goed monitoren

Volgens de asfaltcentrale APN heeft de Omgevingsdienst bij de geruchtmakende normoverschrijding een verkeerde meet-methodiek gebruikt.

Henk Plaizier (VVD) benadrukte dat de overheid haar inwoners veel meer pro-actief moet informeren als een soortgelijk probleem zich voordoet. Hij is blij dat de uitstoot van de asfaltcentrale voortaan goed wordt gecontroleerd.

Informatieavonden voor omwonenden

Op 21 en 23 september organiseert de gemeente Beuningen samen met de gemeente Nijmegen een digitale informatieavond over de luchtkwaliteit in Weurt en Nijmegen-West. Experts vanuit de gemeente Nijmegen en de GGD leggen dan uit hoe het staat met de luchtkwaliteit in deze gebieden. Later op de avond zijn er gespreksrondes.

Deel dit artikel