Schaatsen in Triavium wordt goedkoper voor jongeren, duurder voor ouderen - RN7

Voor jongeren en volwassenen wordt schaatsen in het Triavium duurder, voor ouderen juist duurder. Foto: RN7

Voor jongeren en volwassenen wordt schaatsen in het Triavium duurder, voor ouderen juist duurder. Foto: RN7

NIJMEGEN - Het Nijmeegse college wil de tarieven voor recreatief schaatsen in het Triavium vereenvoudigen. Als gevolg daarvan gaan jongeren en volwassenen minder betalen voor entree. Het lagere tarief voor 65-plussers en daluren vervalt echter, waardoor gebruikers hiervan meer gaan betalen vanaf het komende seizoen.

Bezuiniging

Vorig jaar nam het college een verhoging van de tarieven voor het schaatsen in het Triavium op in de stadsbegroting als bezuinigingsmaatregel, met een verhoging van 2 euro per bezoek en 4 euro per jaar voor abonnementen. De gemeenteraad greep daarop in met een aangenomen motie van GroenLinks die opriep de tarieven voor een los bezoek met maximaal één euro te verhogen en de rest van de bezuiniging te halen op de tarieven voor abonnementen en rittenkaarten. Afgelopen seizoen zijn de entreeprijzen hier op aangepast.

Van 30 tarieven naar 12

Nu wil het college het tarievensysteem op de schop nemen om het te vereenvoudigen. “Het huidige tarievenstelsel is eigenlijk niet meer uit te leggen; er zijn bijna 30 soorten tarieven”, schrijft het college aan de gemeenteraad. “Daarom hebben we het tarievenstelsel vereenvoudigd en we hebben de verschillende soorten entreeprijzen teruggebracht van 30 naar 12. Er is een aantal vaste tarieven en tijdens het seizoen hebben we op verschillende momenten een actietarief met 25 procent korting. Dit actietarief zetten we op diverse momenten voor diverse doelgroepen in. Met dit nieuwe stelsel komen we tot eenvoudig te communiceren entreeprijzen en wordt de administratieve werklast een stuk lager.”

Losse entreekaarten

Door een andere indeling van de tarieven ten opzichte van die van het seizoen 2019-2020 is het nu mogelijk om de prijs voor de meeste bezoekers naar beneden te brengen ten opzichte van het vorige seizoen. Voor kinderen tot 3 jaar blijft entree gratis. Jeugd van 4 tot en met 17 jaar en studenten gaan 6,50 euro betalen in plaats van 7,35 euro. “Dit is een groep die we vanuit sport belangrijk vinden om laagdrempelig sporten aan te bieden”, aldus het college. Volwassenen betalen nu 9,55 euro en gaan vanaf het nieuwe seizoen 9 euro betalen. Het speciale tarief voor 65-plussers en bezoekers van daluren vervalt, waardoor beide nu 1,65 euro per kaartje meer gaan betalen. Begeleiders gaan ook 0,50 euro meer betalen. “Van de daluren werd weinig gebruik gemaakt”, laat het college weten. “Wij verwachten dat trouwe schaatsers blijven komen ondanks de verhoging. De nadelen van de nieuwe tarieven wegen naar onze mening niet op tegen de voordelen die het voor veruit de meeste bezoekers biedt.”

Rittenkaarten en seizoenskaarten

De prijzen van 10-rittenkaarten gaan voor volwassenen omlaag van 85,80 euro naar 81 euro. Voor jeugd is dat ook het geval: zij gaan 59 euro betalen in plaats van 66,10 euro. Een seizoenkaart voor volwassenen gaat 203 euro kosten in plaats van 255 euro. Voor jongeren is dat 148 euro in plaats van 186 euro. Een ouder-kindseizoenskaart wordt echter wel wat duurder: van 35,70 euro naar 40 euro. Met deze nieuwe tarieven veracht het college binnen de begroting te blijven.

Deel dit artikel