Expositie Jos van Beek en Bert Denneman in Huis Kernhem - RN7

Lead Image 1:
Lead image TXT 1: Bert Denneman 'Zomer' Foto: Huis Kernhem
Jos van Beek: 'Er is plaats voor iedereen' Foto: Huis Kernhem

Jos van Beek: 'Er is plaats voor iedereen' Foto: Huis Kernhem

EDE - Van zaterdag 7 augustus tot en met zondag 22 augustus exposeren Jos van Beek en Bert Denneman met schilderijen en bronzen dierenfiguren in Huis Kernhem in Ede.

Jos van Beek

Jos van Beek (Amsterdam, 1945) is als beeldend kunstenaar dagelijks bezig met het maken van hedendaagse schilderijen vol kleur en dynamiek. Schilderijen die ruimte laten voor fantasie en persoonlijke interpretatie en associatie. Jos is opgeleid docent beeldende vorming. Echter het vrije schilderwerk nam op zeker moment een zodanig vlucht, dat hij besloot uitsluitend als professioneel kunstschilder verder te gaan. Hij exposeerde in vrijwel alle grote steden in het land, later ook in meerdere Europese landen en Rusland. Hij is bekend als de 'man van de kleur', maar er is meer dan dat... compositie, inhoud, verfhuid, eigen handschrift..... ze zijn minstens zo belangrijk en vormen samen een herkenbaar schilderij van Jos van Beek.

Bert Denneman

Bert Denneman (Amsterdam, 1959) is sinds eind jaren ’80 actief in de beeldende kunst. Geïnspireerd op waarnemingen in de natuur hoopt hij met zijn bronzen vogels en zoogdieren bij te dragen aan een groter bewustzijn van de schoonheid en waarde van de natuur en een bewuster omgang met onze leefomgeving. Bert volgde langere tijd lessen bij de Utrechtse beeldhouwer-keramist Hans Kaptein. Bert begon zijn loopbaan in het terreinbeheer van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat en natuurbeleid. Daarna werkte hij ruim 10 jaar voor de toenmalige Natuurbeschermingsraad. Vanaf het begin van dit millennium is hij werkzaam bij Vogelbescherming Nederland.

Meer informatie over Jos en Bert is te vinden op de website www.summerart.nl

Deel dit artikel