Opbrengst Gebiedsfonds zonnepanelen Beuningen bijna 4 ton - RN7

Zonnepanelen Foto: Wikipedia

Zonnepanelen Foto: Wikipedia

BEUNINGEN - De vier zonneparken in de gemeente Beuningen gaan de eerste 15 jaar in totaal bijna 400.000 euro bijdragen aan het zogeheten Gebiedsfonds. Het is de bedoeling dat dit fonds projecten gaat financieren die ten goede komen aan de directe omgeving van de zonneparken, maar ook algemene projecten voor álle inwoners.

Vergunning voor 25 jaar

De vier zonneparken, die komen te liggen in het kommengebied ten zuiden van de A73, krijgen een vergunning voor 25 jaar. De hoogte van de bedragen voor het Gebiedsfonds is afhankelijk van de hoeveelheid stroom die de parken opleveren.

Het is nog onduidelijk hoe de gelden uit het Gebiedsfonds zullen worden besteed. De gedachte achter het Gebiedsfonds is om niet alleen de lasten, maar ook de lusten voor de directe omgeving te garanderen. De onderhandelingen en afspraken hierover moeten nog plaatsvinden.

In 2040 energieneutraal

Alle vier de zonneparken worden zo'n 10 hectare groot en moeten volgens afspraak binnen vier jaar van start gaan. De parken zullen in de toekomst een groot aantal huishoudens voorzien van duurzaam opgewekte energie. Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn en zal daarvoor zelf op grootschalige wijze duurzame energie moeten opwekken, aldus het college van B&W.

Deel dit artikel