Hoogwater houdt voorlopig aan; uiterwaarden zullen overstromen. - RN7

Hoog water Foto: Waterschap Rivierenland

Hoog water Foto: Waterschap Rivierenland

NIJMEGEN - Het waterpeil van de grote rivieren in de regio zal dit weekend nog verder stijgen. Situaties zoals in Limburg hoeven we hier niet te verwachten, maar er zijn toch verschillende gevolgen. Een overzicht.

Polders overstromen

Zo is van een aantal zomerpolders al zeker dat ze de komende dagen zullen vollopen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Drutense waarden en de Winssense waarden. Dijkbeheerders van het Waterschap Rivierenland nemen contact op met ondernemers in deze gebieden.

Veerpontjes over de Waal liggen stil, en Rijkswaterstaat raadt ook pleziervaart op alle rivieren af. De stroming is momenteel erg sterk, en de begrenzing van de vaargeul is vaak niet meer te zien. Bovendien drijft er meer hout en rommel in het water. Pleziervaart is daardoor nu gevaarlijk.

De oostelijke Waalkade in Nijmegen wordt om 12.00 uur afgesloten. De bussen van Breng rijden er nu al niet meer overheen.

Natuurgebieden dicht

Gedeeltes van de Gelderse Poort worden afgesloten voor publiek vanwege de hoge waterstand. Een deel van de uiterwaarden zal ook daar de komende dagen overstromen. Dieren die daar leven zoeken een veilig heenkomen. Om ze de ruimte te geven, sluit Staatsbosbeheer sommige gebieden af voor publiek. De afsluitingen worden aangegeven met bordjes en posters met uitleg.

De coupures bij de Nijmeegse Waalkade hoeven waarschijnlijk niet dicht. In februari werden deze houten deuren nog wel gesloten, toen het water nog hoger stond dan nu.

Deel dit artikel