'Plan voor Betuws windpark staat nog recht overeind' - RN7

Wethouder Stefan van Someren bij de windmolens langs de A15 bij Kesteren. Foto: Omroep Gelderland

Wethouder Stefan van Someren bij de windmolens langs de A15 bij Kesteren. Foto: Omroep Gelderland

DODEWAARD - Het plan voor acht tot tien windturbines rond Dodewaard en Zetten staat nog recht overeind. Dat meldt wethouder Stefan van Someren van Neder-Betuwe desgevraagd. Wel treedt er door een uitspraak van de Raad van State vertraging op. Onduidelijk is nog hoeveel.

Deze week zijn de gemeenteraden van zowel Neder- als Overbetuwe bijgepraat door de initiatiefnemers van Windpark Midden-Betuwe: een plan voor acht tot tien windmolens in het grensgebied van deze gemeenten. Het ging daarbij met name over de recente uitspraak van de Raad van State waardoor landelijke normen voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw juridisch niet meer geldig zijn.

Lagere overheden zouden hiervoor zelf ook normen op kunnen stellen, maar omdat dit ingewikkeld is en er dan mogelijk per gebied heel verschillende regels komen, ligt dat niet voor de hand. Het wachten is daarom op het Rijk. De staatssecretaris heeft laten weten dat het zeker 1,5 tot 2 jaar gaat duren voordat er nieuwe, goed onderbouwde normen zijn.

Initiatiefnemers gaan niet wachten

"Daar gaan de initiatiefnemers niet op wachten", zegt wethouder van Neder-Betuwe Stefan van Someren. "Ze hebben tot nu toe wel de landelijke normen gehanteerd en moeten dus een aanvullende milieueffectrapportage (m.e.r.) maken om de gevolgen van onder meer geluid en slagschaduw beter in kaart te brengen. Hoeveel extra tijd dit kost is nog lastig te zeggen."

Voor een afzonderlijk project is het wel veel makkelijker om de gevolgen te onderzoeken en daarmee te onderbouwen of het verantwoord is windmolens te plaatsen. Dit omdat je bijvoorbeeld precies weet op welke afstand huizen staan, welke dieren er voorkomen en dergelijke. Voor algemene, landelijke normen moet iedere denkbare situatie meegenomen worden.

Uiteindelijk beoordeelt de landelijke comissie m.e.r. het onderzoek naar de effecten van het windpark Midden-Betuwe. Dat wordt dan onderdeel van de stukken op basis waarvan een gemeenteraad een definitieve beslissing neemt over de plannen.

Zie ook:

Kritisch geluid over Betuws windpark zwelt aan 'De verkiezingen komen eraan'

Deel dit artikel