Nieuw 'opener' aanzien voor hoek Oosterweg/Huurlingsedam met historisch informatiepunt - RN7

Lead Image 1:
Lead image TXT 1: De schets van het plan zoals het voorligt. Foto: Pouderoyen Tonnaer
De huidige situatie op de hoek van de Oosterweg en de Huurlingsedam. Foto: Google Street View

De huidige situatie op de hoek van de Oosterweg en de Huurlingsedam. Foto: Google Street View

WIJCHEN - De hoek Oosterweg/Huurlingsedam, een herkenningspunt bij het binnenrijden van Wijchen vanaf de N324, krijgt een nieuw aanzien. Op het terrein van een agrarisch bedrijf daar verdwijnen twee stallen, waardoor er voor meer doorkijk gezorgd wordt, terwijl aan de westelijke zijde van het erg twee woningen gebouwd gaan worden. Het landweggetje Huurlingsedam wordt in de toekomst enkel nog een ontsluiting voor fietsers en voetgangers. Voor hen komt er op de hoek op het erf van het terrein een rustplaats met een historisch informatiepunt.

Open

De gemeenteraad moet nog instemmen met het plan dat gaat voorzien in de bouw van twee nieuwe woningen op het erf en een splitsing van de huidige boerderij in twee woningen. Voor het college was het van belang dat doorkijk vanaf en naar de wijk Huurlingsedam gegarandeerd werd. Het plan voorziet hier onder andere in met de sloop van de twee huidige schuren. “Dat stuk wordt straks groen en gaat ervoor zorgen dat de ingang naar de Huurlingsedam niet meer zo smal lijkt”, zegt wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen). “Het wordt opener en dat is iets wat we koesteren hier.” Tussen de boerderij en de eerste nieuw te bouwen woning staat een fruitboomgaard gepland te midden van een mengsel van laag gras en klaver. Tussen de twee nieuw te bouwen wonen in komt een open akker met laag gras. Het gras moet laag zijn omdat dit wenselijk is voor dassen die in de omgeving wonen.

Afbeelding
De schets van het plan zoals het voorligt. Foto: Pouderoyen Tonnaer

Rustplek en historisch informatiepunt

Het landweggetje Huurlingsedam waar de nieuwbouwwijk naar vernoemd is, zal in de toekomst geen ontsluiting voor auto’s meer zijn, maar enkel nog voor fietsers en voetgangers. Daarbij gaat er ook gewerkt worden aan een veilige oversteek over de Oosterweg. Op initiatief van de indiener is in het plan opgenomen dat er op het erf, op de hoek van de Oosterweg en de Huurlingsedam, een rustplaats wordt ingericht voor fietsers met een historisch informatiepunt over de Huurlingsedam. Vanaf deze plek zal er uitzicht zijn over agrarische gronden aan de overzijde van de Oosterweg. “Dat is een idee dat wij als college omarmd hebben," zegt Gerrits. "Het biedt een herkenbare en aantrekkelijke toegang tot de nieuwe wijk Huurlingsedam.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Deel dit artikel