Een bezoeker in de kerk. Foto: archief ANP

Een bezoeker in de kerk. Foto: archief ANP

ARNHEM - De Rooms-Katholieke kerken houden dit jaar geen publieke vieringen op kerstavond. De bisschoppen willen voorkomen dat veel mensen tegelijk reisbewegingen gaan maken, want de nachtmis wordt in de regel druk bezocht.

Het voorbeeld van de Rooms-Katholieke kerk lijkt navolging te krijgen. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) raadt alle aangesloten kerkgenootschappen in ieder geval aan zo veel mogelijk thuis te blijven en de diensten online te volgen. Als er redenen zijn om fysiek een kerkdienst te houden, dan zijn maximaal dertig kerkgangers welkom.

De Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK), met ongeveer 180 kerken en ruim 70.000 leden in Nederland, volgt dat op. "Wij sluiten ons over het algemeen aan bij het advies dat wordt gegeven vanuit het CIO", zegt dominee Buijs namens de CGK.

Hij benadrukt wel dat de afzonderlijke kerkenraden verschillende beslissingen kunnen nemen. De CGK raadt aan terug te gaan naar online diensten, maar plaatselijk kunnen en mogen kerken van dat advies afwijken. Als zij redenen zien om een kerstviering met maximaal dertig mensen door te laten gaan, kunnen ze dat doen.

Vrijgemaakte kerken volgen

Ook de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) sluiten zich aan bij het advies van het CIO. Dominee Oosterhuis zegt, als voorzitter van de synode, dat het dringende advies wordt gegeven om terug te keren naar online diensten en niet fysiek de kerk te bezoeken.

Er is sprake van loyaliteit aan de overheidsmaatregelen. Dat de individuele kerken in dorpen en steden daarvan kunnen afwijken, blijft overeind. In Nederland zijn zo'n 270 kerken aangesloten bij de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, die rond de 110.000 leden telt.

Zie ook: Tielse kerkgangers kunnen coronagebed kwijt aan speciaal hek: 'Als teken van hoop'

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) heeft de knoop nog niet doorgehakt. "Wij zijn onderweg, het advies is nog niet klaar", zegt dominee Diepenbroek namens de HHK, die in Nederland vertegenwoordigd wordt door ongeveer 119 gemeenten en bijna 60.000 leden. "We verwachten vanavond of morgenochtend aan de gemeenten bekend te kunnen maken wat ons advies is."

Grondrecht

Mensen die samenkomen voor hun geloof hebben grondwettelijk gezien het recht op een uitzonderingspositie. Zij mogen met meer mensen bijeenkomen. Het gros van de kerken ziet echter al maanden af van gebruikmaking van dat grondrecht. Kerkgangers volgen de diensten op zondag vanuit huis en in de fysieke diensten zijn niet meer dan dertig personen aanwezig.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) sluit zich aan bij het uitgangspunt van het CIO en heeft op de website een verklaring geplaatst, waarin het de verschillende kerken wijsheid toewenst 'bij het nemen van een beslissing die past bij hun context'.

De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en andere kerkkoepels waren niet beschikbaar voor een reactie.

Zie ook: Met kerst zit de kerk tot de nok vol, maar hoe is dat dit jaar?

Deel dit artikel