woonwagens - RN7
 • Information
  19 oktober 2021

  College zet in op 2000 nieuwe woningen en nieuwe bedrijvigheid in Dukenburg

  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college heeft een ontwerpbestemmingsplan gemaakt voor het stadsdeel Dukenburg, waarbij verschillende locaties worden aangewezen voor de realisatie van nieuwe woningen en bedrijvigheid. In totaal zou het om richting de 2000 woningen gaan. Doel is om het stadsdeel toekomstbestendiger te maken en daarmee ook te voorzien in de groei van de stad.
 • Information
  29 augustus 2021

  Column Vincent Cantrijn: Verhuizen

  RIJK VAN NIJMEGEN - Columnist Vincent Cantrijn verhuisde zijn schoonmoeder, en die operatie inspireerde hem.
 • Information
  29 september 2021

  Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Information
  25 juni 2021

  Nijmegen heeft drie nieuwe locaties voor woonwagens op het oog

  NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen heeft drie mogelijke nieuwe locaties voor in totaal 35 woonwagenstandplaatsen op het oog. Voor het eerst in twintig jaar wordt het aantal standplaatsen in Nijmegen uitgebreid, en het college kijkt daarbij het liefst naar locaties waar nu nog geen woonwagens staan.