• Information
  02 februari 2023

  Overbetuwe gaat flexwoningen plaatsen als tijdelijke woonoplossing

  HETEREN - In Overbetuwe komt er dit jaar nog een alternatieve woonvorm; flexwonen. Het gaat over flexibele woonoplossingen die snel en goedkoop kunnen worden gebouwd. Dit moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld starters, spoedzoekers en statushouders prettig en betaalbaar kunnen wonen. Deze tijdelijke flexwoningen helpen in de lastige woningmarkt van nu.
 • Information
  25 januari 2023

  Druten heeft voldoende woningbouwplannen op stapel staan

  DRUTEN - In de gemeente Druten zijn momenteel volgens het college van B&W voldoende bouwplannen in voorraad om 970 woningen te realiseren in het jaar 2030. Dat staat in een informatienota die op donderdag 26 januari wordt besproken in de gemeenteraad.
 • Information
  25 januari 2023

  Stagnatie bouwprojecten en dalende woningprijzen hebben forse negatieve effecten voor Nijmegen

  NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen voorziet veel negatief financieel effect van de stagnatie op het gebied van bouwprojecten en de daling van prijzen op de woningmarkt. Als gevolg daarvan zijn veel minder kavels verkocht dan voorzien, vallen de planexploitaties ruim 35 miljoen euro slechter uit en stijgt het risicoprofiel voor de gemeente fors. Daarom moet er voor ruim 31 miljoen extra een beroep worden gedaan op de saldireserve, de financiële buffer voor het afdekken van de financiële risico's in de begroting. Het college verwacht dat de stad de tegenslagen kan opvangen, maar moet mogelijk wel gaan prioriteren binnen de lopende projecten.
 • Information
  04 januari 2023

  Beuningen streeft naar meer sociale huurwoningen

  BEUNINGEN - Woningcorporatie Woonwaarts wil in 2030 in de gemeente Beuningen de beschikking hebben over 2.600 sociale huurwoningen. Per 1 januari 2024 telt de corporatie waarschijnlijk 2.350 sociale huurwoningen. Dat staat in de onlangs bekendgemaakte 'Prestatieafspraken gemeente Beuningen met woningcorporaties en Huurdersbelangenvereniging (HBB)'.