windmolens - RN7
 • Information
  18 november 2021

  Alle inwoners Beuningen moeten kunnen deelnemen in Windpark

  BEUNINGEN - De initiatiefnemers van Windpark Beuningen hebben de ambitie dat iedere inwoner van Beuningen (of omliggende gemeente) kan meedoen met het windpark. Dat staat in een brief die de initiatiefnemers van het Windpark aan de gemeenteraad hebben gestuurd en in de laatste versie van het "Participatie- en Communicatieplan Windpark Beuningen".
 • Information
  27 oktober 2021

  Als het waait, worden de windmolens bij Centrale Gelderland getest

  NIJMEGEN - Deze week worden de twee windturbines bij Centrale Gelderland, vlakbij de sluis in Weurt, getest. Zo'n test gaat in verschillende fases. Naar verwachting gaan de windmolens medio november energie opwekken.
 • Information
  23 november 2021

  Beuningen krijgt definitief vijf grote windmolens

  BEUNINGEN - De gemeenteraad van Beuningen heeft dinsdagavond definitief besloten tot de bouw van vijf grote windmolens langs de Maas en Waalweg. Coalitiepartijen BN&M, D66, GroenLinks en PvdA stemden vóór. Oppositiepartijen CDA, VVD en SP waren de tegenstemmers.
 • Information
  03 november 2021

  Beuningse raad: Windpark voldoet aan de normen

  De gemeenteraad van Beuningen neemt op dinsdag 23 november definitief een besluit over de komst van vijf grote windturbines. In de raadscommissie Ruimte was dinsdagavond een meerderheid van de partijen van mening dat het plan Windpark Beuningen voldoet aan alle normen om er een goed afgewogen besluit over te nemen.
 • Information
  23 juni 2021

  Buren zegt nee tegen windmolens: 'Een democratische streep in het zand'

  LIENDEN - Als eerste gemeenteraad weigert Buren om in te stemmen met het regionale plan om te komen tot meer opwekking van duurzame energie in Rivierenland. Heikel punt zijn de vijf windmolens die voor Buren op het programma staan. En vooral de manier waarop die daar gekomen zijn.
 • Information
  05 juli 2021

  College Beuningen komt na de zomer opnieuw naar raad over windturbines

  BEUNINGEN - Kort na het zomerreces komt het college van burgemeester en wethouders terug op het plan voor Windpark Beuningen. Dat beloofde wethouder Piet de Klein maandagavond aan de Beuningse gemeenteraad.
 • Information
  24 juni 2021

  De rek is uit het stroomnet van Nijmegen-Noord

  NIJMEGEN - Volgens netbeheerder Liander heeft het stroomnet in Nijmegen-Noord zijn maximale capaciteit bereikt. Liander zegt hard te werken aan de uitbreiding van de capaciteit.
 • Information
  10 juni 2021

  Ede wil 10 nieuwe windmolens bouwen langs A12 en A30

  EDE - Als het aan de gemeente Ede ligt, komen er op korte termijn tien nieuwe windmolens langs de snelwegen A12 en A30. De windmolens moeten Ede flink op weg helpen om in 2050 energieneutraal te zijn. De gemeente heeft ruim 6600 mensen in de directe omgeving persoonlijk geïnformeerd.
 • Information
  08 november 2021

  Harde kritiek regiogemeenten op windmolenbeleid provincie

  REGIO - De provincie Gelderland mag tegen de zin van gemeenten de plaatsing van windmolens doordrukken. Dat gebeurt nu in Wijchen, tot afgrijzen van het college van B&W aldaar. Ook de colleges in Druten en (in iets mindere mate) Beuningen staan uitermate kritisch tegenover de houding van de provincie.
 • Information
  21 april 2021

  In Oldebroek hebben ze dé oplossing voor het energieprobleem

  WEZEP - Nu er vanwege de wespendief nauwelijks nog windmolens geplaatst mogen worden op en rond de Veluwe, moeten gemeenten op zoek naar een andere manier om energiedoelen te halen. In Oldebroek hebben ze daar een oplossing voor: een batterij. En niet zomaar een batterij, maar eentje die gemaakt is van zeezout. In Oldebroek zelf.
 • Information
  08 september 2021

  Inwoners Weurt reageren gelaten op nieuwe windmolens bij Centrale Gelderland

  WEURT - De 170 meter hoge windmolens op het terrein van Centrale Gelderland zijn goed te zien voor een aantal bewoners in Weurt. Hoewel het soms lijkt alsof er een molen in de tuin staat, hebben buurtbewoners de energiebronnen geaccepteerd: ''Van mij had het niet gehoeven, maar je kunt er nu toch niks meer aandoen'', reageert Stef Martens.
 • Information
  23 september 2021

  Mogelijk in 2024 windmolens in Beuningen

  BEUNINGEN - De gemeenteraad van Beuningen neemt op 23 november toch een besluit over de bouw van 5 grote windmolens langs de MaasenWaal-weg in Ewijk en Winssen. Na een uitspraak van de Raad van State besloot het college begin juli tot uitstel van de besluitvorming.
 • Information
  26 november 2021

  Raad Wijchen stuurt brief naar provincie: "Ga niet akkoord met windpark langs A50 bij Hernen"

  WIJCHEN - De Wijchense gemeenteraad stuurt een brief naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland met het dringende verzoek geen positief advies te verlenen aan een initiatief om een windmolenpark park te realiseren langs de A50 bij Hernen, Leur en Niftrik. De gemeente wees het initiatief zelf eerder dit jaar af op basis van ruimtelijke inpassing en een gebrek aan draagvlak, waarna de initiatiefnemers met hun verzoek naar de provincie gingen. Die bleek voornemens daar medewerking aan te verlenen. Een meerderheid van de Wijchense raad vindt dat Wijchen al haar duit in het zakje doet met de drie windmolens die bij bedrijventerrein Bijsterhuizen gerealiseerd gaan worden.
 • Information
  05 juli 2021

  Tegenwind hoopt dat uitstel windmolens leidt tot afstel

  BEUNINGEN - De actiegroep Tegenwind in Beuningen is blij met de uitspraak van de Raad van State afgelopen woensdag. "We zijn op de valreep gered, in ieder geval tijdelijk," zegt woordvoerder Rick Wouters van Tegenwind. "Waarschijnlijk komen er nieuwe gezondheidsnormen voor de bouw van windmolens en we hopen dat het het uitstel misschien wel zal leiden tot afstel."
 • Information
  14 oktober 2021

  Twee voorkeursopstellingen windmolens in Zetten virtueel te zien

  ZETTEN - Windpark Midden-Betuwe nodigt alle inwoners van Zetten uit om een kijkje te nemen naar de mogelijke opstelling van de windmolens in dit gebied. Dit gebeurt op een informatiebijeenkomst op 21 oktober. Er is ook een website ontwikkeld waar je virtueel naar twee voorkeursopstellingen kunt kijken.
 • Information
  10 augustus 2021

  Weerstand tegen windmolens? 'Laat omwonenden meeprofiteren'

  OLDEBROEK - De verkoop van obligaties in de windmolens bij Oldebroek gaat hard: binnen anderhalve maand hebben ruim 150 mensen voor meer dan een half miljoen euro aan obligaties gekocht. Met die verkoop en andere lokale financiële uitkeringen wil Jan van Werven, de initiatiefnemer van de vier molens, de gemeenschap mee laten profiteren. "Die afspraak hebben we gemaakt met de gemeente, om het draagvlak te vergroten."
 • Information
  14 april 2021

  Windmolens zonder draagvlak? Druten niet blij met duurzaamheidsplannen

  DRUTEN - De lokale politiek is druk bezig om de CO2-uitstoot de komende jaren fors terug te dringen. Hoewel de meeste gemeenten weg dachten te komen met het opwekken van zonne-energie, wordt van een paar regio’s verwacht dat zij binnenkort alsnog windmolens overwegen. Zo ook van Druten, waar raadsleden nogal verontwaardigd zijn: ‘Dit proces is ondemocratisch.’
 • Information
  29 november 2021

  Windpark Midden-Betuwe heeft voorkeur voor zeven windmolens

  ZETTEN - De initiatiefnemers van windpark Midden-Betuwe kiezen voor het uitwerken van een project met zeven windmolens. Bijna een jaar na de start van een omgevingsdialoog over een voorkeursopstelling is duidelijk dat deze variant het best haalbare alternatief is.