• Information
  30 juni 2021

  College Wijchen: 'Minder uren en meer eigen draagkracht huishoudelijke hulp Wmo'

  WIJCHEN - Het Wijchense college wil in de toekomst dat inwoners met een hulpvraag wat betreft huishoudelijke hulp minder vaak een beroep doen op hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en meer op eigen kracht proberen op te lossen. Ook wil het college in het vierde kwartaal van 2021 bij mensen die nu 2 tot 4 uur huishoudelijke hulp een hercontrole doen om te kijken of het mogelijk is om het aantal uren te verminderen aan de hand van een nieuw normenkader. Daarnaast stelt met ook een pilot met de inzet van domotica voor huishoudelijke hulp voor. De ingrepen zijn nodig om de kosten voor huishoudelijke hulp via de Wmo op de langere termijn betaalbaar te houden.
 • Information
  29 juni 2021

  Alsnog wegingscriteria voor marktplaatsvergunning Nijmegen in plaats van loting

  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college heeft alsnog in de marktverordening wegingscriteria opgenomen voor de toewijzingen van marktplaatsvergunningen in plaats van het voorgenomen lotingssysteem. Het college wil het liefst vernieuwing zien op de markt, terwijl veel partijen in de raad het liefst de kwaliteit willen borgen en lokale ondernemers willen behouden. De PvdA geeft aan de gestelde criteria “een mooi begin” te vinden, maar zeker nog niet tevreden te zijn omdat er nog onvoldoende bescherming aan de huidige marktondernemers wordt geboden.
 • Information
  23 juni 2021

  De BiebBoys vallen in de prijzen

  NIJMEGEN - Het BiebBoys-team dat bestaat uit Joran Floor, Kees Meulendijks, en regisseur Petra Mackenbach, is uitgeroepen tot de NBD Jeugdspecialist van het jaar 2021. Met taart, confetti en een cheque van 500 euro werden zij dinsdag gehuldigd. Deze prijs is speciaal voor bibliotheekmedewerkers die een kei zijn in het bevorderen van leesplezier bij kinderen.
 • Information
  11 juni 2021

  Vlaggen halfstok voor overleden politiemedewerkers

  WIJCHEN - Op de tweede donderdag in juni worden ieder jaar de agenten herdacht die door en tijdens het politiewerk zijn overleden. Sinds dit jaar hangt daarbij op alle politiebureaus in het land de Nederlandse vlag halfstok.
 • Information
  09 juni 2021

  In de toekomst vergunning nodig voor evenement met levende dieren in Nijmegen

  NIJMEGEN - Het wordt in de toekomst in Nijmegen verplicht voor elk evenement waarbij levende dieren gebruikt worden een vergunning aan te vragen. Dat geldt ook voor kleine evenementen die vooralsnog slechts meldingsplichtig zijn. Het is het gevolg van een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren en GroenLinks.